Materiał Partnera

Jak wykonać niwelację terenu?

Jak wykonać niwelację terenu?

Jednym z pierwszych etapów rozpoczynających inwestycję budowlaną czy wszelkie prace ziemne jest niwelacja terenu, która jest niezwykle istotnym etapem. Tylko starannie i odpowiednio przygotowany teren umożliwi realizację zaplanowanego projektu. Jego efektem będzie zredukowanie na nim wszelkich nierówności. Jest do kosztowny etap, dlatego należy go odpowiednio zorganizować. Co to jest niwelacja terenu i jak przebiega?

Co to jest niwelacja terenu?

Niwelacja terenu to polega na wyrównaniu terenu i ukształtowaniu działki do dalszego jej wykorzystania, za pomocą specjalistycznych maszyn. Najpierw wyznacza się różnice wysokości pomiędzy wyznaczonymi punktami terytorialnymi za pomocą systemów laserowych lub niwelatora. W wyniku dokonanych pomiarów możliwe jest dokładne wyrównanie terenu. Czasami wymaga się jego poziomowanie, kiedy inwestor chce mieć duży obszar, na którym możliwe będzie postawienie domu i zlokalizowanie ogrodu. Nawet z pozoru płaskie tereny mają swoje nierówności. Jego uporządkowanie potrzebne jest nie tylko przed wylaniem fundamentów pod budynkiem, ale także przy innych inwestycjach związanych np. z budową dróg, parkingów, ogrodów i wielu innych obiektów. Starannie wyrównany plac pod budowę zagwarantuje stabilność stawianego na nim obiektu. Ponadto niwelacja umożliwia dowolne kształtowanie terenu, a także zaplanowanie jego odwodnienia. Z tego powodu prace te powinny być przeprowadzone przez profesjonalne firmy z odpowiednim sprzętem, a należy do nich m.in. firma Usługi Sprzętowe Mroczkowski Tomasz.

Niwelacja terenu według geodety

Najpierw dokładne pomiary wykonują geodeci, którzy wyznaczają różnicę pomiędzy dwoma lub wieloma punktami na terenie działki. Podczas niwelacji wyznacza się wysokość gruntów, sporządza się przebieg warstwic na mapach, wyznacza w terenie poziome i pochyłe powierzchnie przed pracami budowlanymi oraz dostarcza się informacje o profilu budowanych dróg. Tak geodeci tworzą siatkę wysokościową terenu. Dzięki temu otrzymamy informację, jak kształtuje się nasza działka – gdzie znajdują się wzniesienia, hałdy, dołki i inne elementy do wyrównania, a także jakie jest pochylenie terenu i układ domu w stosunku do drogi.

Profilowanie terenu

Po wykonaniu niwelacji przez geodetę można przystąpić do profilowania terenu. To wyrównywanie powierzchni gruntu rodzimego oraz odpowiednie kształtowanie powierzchni dopasowane do zamierzeń dalszego wykorzystania działki. Niwelacja terenu będzie się zatem różnić w zależności od naszego celu – inaczej przygotowuje się teren pod dom, inaczej pod drogę, a jeszcze inaczej pod ogród. Czynności te nie należą do prac budowlanych, w związku z  tym nie trzeba posiadać tutaj zezwolenia. Kolejną sprawą jest wyrównanie terenu do odpowiedniego poziomu. Niwelacja nie musi oznaczać tylko zebrania warstwy ziemi, ale czasami wymagane jest jej dowiezienie. Jeśli chcemy w jakieś miejsce zasadzić rośliny, musimy pamiętać, że podczas profilowania zostaje zerwana warstwa humusu, więc należy nawieźć żyzne podłoże.

Opracowanie:
Lubicz Dolny, Antoniewo 17
tel. 607 773 192
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz