Artykuł sponsorowany

Jak wygląda terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej?

Jak wygląda terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej?

Domy pomocy społecznej są ośrodkami, które świadczą usługi bytowe, pielęgnacyjne oraz opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych lub chorych. W ramach tego zapewniają fachowe wsparcie w zakresie funkcjonowania osoby wśród innych i utrzymywania jej sprawności ruchowej. W tym celu organizowane są właśnie różne rodzaje terapii zajęciowej, mogącej przybierać na przykład formę rehabilitacji lub aktywności manualnych.

Jaki jest cel terapii?

Przede wszystkim tego rodzaju zajęcia mają na celu uaktywnienie podopiecznych, także w zakresie psychofizycznym. Stąd też jest to jeden z głównych elementów świadczeń gwarantowanych przez takie placówki jak między innymi Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, który jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. To forma ćwiczeń umysłowych połączona z rehabilitacją, których zadaniem jest poprawa stanu zdrowia osób, biorących w nich czynny udział. To nie tylko indywidualny rozwój uczestnika, ale również wspieranie jego funkcjonowania w grupie innych pensjonariuszy. Terapie zajęciowe bardzo często pomagają w zaadaptowaniu się osób starszych do nowej dla nich rzeczywistości, jaką jest pobyt w domu pomocy społecznej. Poza komfortem psychicznym powraca ich samodzielność, zaradność, jak również sprawność w zakresie motoryki małej.

Jakie są formy aktywności?

Rodzaj zajęć i ich forma są dobierane oczywiście pod kątem wieku, jak i dolegliwości, na które cierpią uczestnicy. W przypadku seniorów najczęściej są nimi rehabilitacja ruchowa lub prace manualne. Pierwszy z wymienionych typów jest zalecany w szczególności osobom, które przeszły udar, borykających się z całkowitym lub częściowym paraliżem, a także przy schorzeniach o podłożu fizycznym. Ćwiczenia są dobierane przez doświadczonych fizjoterapeutów i rehabilitantów.

Drugą ważną formą są na przykład zajęcia plastyczne, polegające na malowaniu, wyklejaniu, wydzieraniu lub nieco bardziej skomplikowanych pracach ręcznych jak tkactwo bądź wikliniarstwo. Wpływają one pozytywnie na poprawienie ukrwienia, jak również unerwienia kończyn. Ponadto pozwalają seniorom na odkrycie w sobie ukrytych dotąd talentów. Inną odmianą terapii zajęciowej jest wspólne obcowanie z kulturą w formie muzykoterapii, poezjoterapii lub biblioterapii. Często są to również aktywności związane z tańcem i zabawą. Stąd też są one tak istotne w budowaniu więzi społecznych i mogą objawiać się poprzez celebrację różnych wydarzeń jak na przykład Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci, Dnia Matki lub karnawału. W tego rodzaju zajęcia często są także angażowane szkoły, aby seniorzy mieli kontakt nie tylko z osobami ze swojej grupy wiekowej, ale również młodszymi.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz