Materiał Partnera

Jak wygląda prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Jak wygląda prowadzenie ksiąg rachunkowych?

W naszym kraju wyróżniamy przede wszystkim dwa modele ewidencjonowania podatku – księgowość uproszczoną, z charakterystycznymi dla niej księgami przychodów i rozchodów oraz księgowość pełną, która zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co powinno znaleźć się w księgach rachunkowych? Jak należy je prowadzić? Jeżeli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapoznaj się z treścią artykułu. 

Księgi rachunkowe

Do prowadzenia księgowości pełnej zobligowane są przede wszystkim duże przedsiębiorstwa oraz spółki. Jednak ten model ewidencjonowania mogą przyjąć także nieduże firmy, które chcą skrupulatnie analizować swoją sytuację finansową. Co należy wiedzieć o prowadzeniu ksiąg rachunkowych? Przede wszystkim muszą opierać się o dwie istotne zasady: memoriału i współmierności. Ta pierwsza mówi o tym, że w księgach rachunkowych muszą znaleźć się wszystkie zdarzenia gospodarcze, które dotyczą danego roku obrotowego – także te, które nie są notyfikowane przez kontrahentów. Natomiast zasada współmierności mówi o tym, że należy wyodrębnić ze wszystkich zdarzeń gospodarczych te, które są składowymi finalnego wyniku finansowego roku obrotowego. Księgi rachunkowe są zwykle prowadzone przez wykwalifikowane biura rachunkowe, które dbają o staranne wprowadzanie danych. Prowadzeniem ksiąg rachunkowych zajmuje się renomowane biuro rachunkowe Sitarerk Agnieszka w Radomiu, które z powodzeniem działa w branży od 2008 roku. Biuro księgowe Sitarek Agnieszka świadczy także inne usługi księgowe między innymi:

  • przygotowuje sprawozdania finansowe,
  • zajmuje się obsługą płacową (deklaracje ZUS, listy płac, rozliczanie PIT),
  • świadczy usługi związane z obsługą kadrową (sporządzanie umów o pracę, tworzenie dokumentacji kadrowej itp.),
  • gwarantuje doradztwo podatkowe i biznesowe,

Ponadto biuro rachunkowe Sitarek Agnieszka zapewnia profesjonalną obsługę, terminowość i rzetelność. Podstawą prawną działania biura jest certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów o numerze 24378/2008.

Z czego składają się księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe stanowią ważne kompendium wiedzy na temat działalności firmy. Na ich podstawie zarząd ma szansę przygotować wnikliwy raport, a nawet trafne prognozy ekonomiczne. Księgi rachunkowe składają się z:

  • dziennika, który służy do zapisywania w porządku chronologicznym informacji o operacjach gospodarczych;
  • konta księgi głównej
  • konta ksiąg pomocniczych, które prowadzone są przede wszystkim dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków z kontrahentami i pracownikami, operacji sprzedaży, operacji zakupu i kosztów;
  • zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych
  • wykazu składników aktywów i pasywów

Prowadzenie księgowości firmy to poważne zajęcie, wymagające wiedzy i doświadczenia. Dlatego zarówno prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i inne kwestie związane z finansami i podatkami firmy, warto powierzyć w ręce specjalistów z biura rachunkowego Sitarek Agnieszka.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz