Materiał Partnera

Jak wygląda program nauczania w przedszkolu?

Jak wygląda program nauczania w przedszkolu?

Idealne przedszkole powinno w taki sposób organizować dzieciom czas, by łączyć naukę z zabawą oraz stymulować wszechstronny rozwój malucha. To w przedszkolu dziecko nabywa podstawowe kompetencje społeczne – uczy się komunikacji i współpracy z rówieśnikami, konsekwencji, asertywności i samodzielności. Dobry program przedszkolny poszerza horyzonty dziecka i przygotowuje je do dalszego życia, w tym do nauki w szkole.

Podstawa programowa dla przedszkolaków

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wyszczególnia m.in. zadania przedszkola, osiągnięcia dziecka kończącego ten etap edukacji oraz warunki i sposoby realizacji programu. Jako cel wychowania przedszkolnego wskazany jest całościowy rozwój dziecka realizowany poprzez opiekę nad nim, wychowanie oraz nauczanie. Program nauczania w przedszkolu uwzględnia 15 sfer tego rozwoju, są to: umiejętności społeczne, czynności samoobsługowe, rozwój mowy, czynności intelektualne związane z samym dzieckiem i jego otoczeniem, wychowanie zdrowotne, dbałość o bezpieczeństwo, wychowanie poprzez sztukę, muzykę oraz formy plastyczne, rozwój umysłowy poprzez zabawy konstrukcyjne i zainteresowania techniczne, zjawiska atmosferyczne i unikanie związanych z nimi zagrożeń, szacunek do roślin i zwierząt, rozwój intelektualny wraz z edukacją matematyczną, przygotowanie do nauki czytania i pisania, wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

Ile czasu dziecko spędza na nauce?

Jak odpowiada nam dydaktyk z przedszkola Elfik, około 1/5 tygodniowego pobytu dziecka w przedszkolu powinna zajmować nauka. Ale pamiętajmy też, że przedszkole to jeszcze nie szkoła i przedszkolaki często uczą się poprzez zabawę, rozwijając dzięki niej np. kreatywność, samodzielność czy umiejętności współpracy w ramach grupy. Realizację programu przedszkolnego niewątpliwie ułatwia podział dzieci na grupy wiekowe, obowiązujący zwykle w przedszkolach. Specjaliści zauważają, że to nie przypadek, że dzieci które zaliczyły etap edukacji przedszkolnej lepiej radzą sobie w szkole. Udana socjalizacja w przedszkolu skutkuje tym, że dzieci łatwiej nawiązują kontakty, umieją podejmować samodzielne decyzje czy rozwiązywać codzienne problemy. Przedszkole przygotowuje również do przyswajania wiedzy w szkole, nauki czytania i pisania itp.

Jak wygląda realizacja programu?

Nauka w przedszkolu przebiega trochę inaczej niż w szkole również z tego powodu, że zwykle w ramach jednego tematu rozwijane są różne umiejętności i kompetencje dziecka. Każdy dzień dziecka w przedszkolu obejmuje różne rodzaje aktywności np. społeczną, intelektualną, artystyczną. Zajęcia wymagające aktywności umysłowej i skupienia przeplatane są z zabawami ruchowymi, by nie męczyć zbytnio młodego człowieka natłokiem zadań.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz