Materiał Partnera

Jak wygląda praca kierowcy cysterny ADR?

Jak wygląda praca kierowcy cysterny ADR?

ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, która ma na celu zminimalizowanie lub ograniczenie zaistnienia wypadków oraz wiążących się z nimi szkód. Przepisy dotyczą nie tylko przewozu materiałów, ale również samego kierowcy, który jest za nie odpowiedzialny. Co powinna wiedzieć osoba ubiegająca się o pracę kierowcy cysterny ADR?

Różnice między kierowcą ADR a inną pracą w transporcie drogowym

Kierowanie cysterną ADR w wielu aspektach może się różnić od innych form transportu. Niezwykle ważna jest terminowość dostaw, a sama praca przeważnie jest bardzo dobrze zorganizowana, ponieważ tego wymagają towary niebezpieczne. Z kolei załadunki i rozładunki podlegają ścisłej awizacji. Kierowca może być zobowiązany do nakładania określonego stroju, co także jest zależne od rodzaju towaru i wewnętrznych przepisów firmy. Ponadto przewożenie chemikaliów wymaga posiadania na wyposażeniu tzw. skrzynki ADR, w której znajdziemy m.in. rękawice i okulary ochronne, znaki ostrzegawcze, klin pod koła czy płyn do płukania oczu. Wyposażenie kierowcy i pojazdu ADR jest ściśle określone przepisami Umowy ADR i uzależnione od klasy przewożonego produktu. Kierowca musi również odbyć stosowne szkolenie ADR, by nabyć ukierunkowaną wiedzę na temat przewożonych towarów niebezpiecznych i postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Informacje, jakie nabywa kierowca podczas szkoleń

Podczas kursów kierowca powinien poznać główne rodzaje zagrożeń oraz ogólne wymagania, jakie dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych. Niezbędna jest wiedza na temat działań zapobiegawczych i stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Przygotowanie obejmuje także czynności, jakie trzeba podjąć po ewentualnym wypadku. Wiąże się to z bezpieczeństwem ruchu drogowego, używaniem sprzętu gaśniczego, ochroną indywidualną oraz udzielaniem pierwszej pomocy. Kierowca musi także znać zakazy dotyczące ładowania określonych towarów do jednego pojazdu, co może zwiększyć niebezpieczeństwo. Wymagane jest także zapoznanie się z szeregiem formalności na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej, karnej oraz ochrony środowiska.

Czy uprawnienia ADR są niezbędne do przewozu towarów niebezpiecznych?

W przewozach cysternowych ADR uprawnienia te są niezbędne, natomiast kierowca wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach, które nie wymagają oznaczenia pojazdu pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi, nie musi mieć ukończonego kursu ADR. Jednak według umowy międzynarodowej, powinien on przejść szkolenie ogólne i stanowiskowe przeprowadzone przez doradcę DGSA. Specjalista z firmy Trans Polonia Group z Tczewa dodaje: Ma ono na celu nabycie wiedzy z zakresu podstawowych wymagań bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych. Brak takiego szkolenia podczas kontroli może zakończyć się karą finansową.

Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz