Jak wygląda pilotaż transportu ponadgabarytowego?

Jak wygląda pilotaż transportu ponadgabarytowego?

Przejazd pojazdów nienormatywnych często wymaga nadzoru pilota drogowego. Dowiedz się, na czym polega pilotaż i kiedy jest wymagany. Poznaj najważniejsze zadania pilota drogowego i sprawdź, jakim pojazdem można pilotować transport ponadnormatywny i w co musi być koniecznie wyposażony. Przeczytaj, kiedy niezbędny jest pilotaż policyjny pojazdu ponadgabarytowego.

Kto zajmuje się pilotażem pojazdów nienormatywnych?

Pilot drogowy jest to osoba, która odpowiada za bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także kontroluje przejazd pojazdu ponadgabarytowego lub kolumny pojazdów.

Do najważniejszych zadań pilota drogowego należą:

 • Pilotaż pojazdów nienormatywnych, czyli zagwarantowanie odpowiedniej organizacji przejazdu pojazdami nienormatywnymi w zgodzie z warunkami, które znajdują w zezwoleniu
 • Kontrola bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w razie pojawienia się zagrożenia – wstrzymanie pilotażu
 • Zadbanie o zabezpieczenie miejsca, w którym doszło do wypadku z udziałem pojazdów ponadgabarytowych

Jaki pojazd może być wykorzystany do pilotażu transportu ponadgabarytowego?

Takim pojazdem może być pojazd samochodowy, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, przy czym nie można do tego celu wykorzystać motocyklu.

Pojazd pilotujący musi być właściwie przygotowany. Niezbędne jest odpowiednie oznakowanie ładunków ponadgabarytowych, czyli umieszczenie na pojeździe specjalnej tablicy z napisem PILOT z informacją na temat największej szerokości pojazdu pilotowanego. Wzór tablicy można znaleźć w załączniku do Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż (Dz. U. z dnia 13 maja 2004 r.).

Niezbędne do pilotażu ładunków ponadnormatywnych są również dwa światła błyskowe o żółtej barwie, które powinny być tak umieszczone, by były widoczne z każdej strony pojazdu z odległości przynajmniej 150 m w dobrych warunkach pogodowych, a także nie oślepiały pozostałych uczestników ruchu. Światła powinny znajdować się na dachu pojazdu, symetrycznie do podłużnej osi symetrii pojazdu oraz w jednej linii z tablicą. Poza tym pojazd powinien być wyposażony w urządzenia umożliwiające kontakt z kierowcami pojazdów pilotowanych, a także sprzęt nagłaśniający.  

Dodatkowo pojazd pilotujący może być wyposażony w dodatkowe światło białe lub żółte z czarnym napisem PILOT, które umieszcza się pod tablicą. Pojazd może mieć też dodatkowe światło barwy białej lub żółtej selektywnej umieszczone na zewnątrz w taki sposób, by możliwa była zmiana kierunku świetlnego. Takie światło powinno być włączane i wyłączane bez względu na inne światła.

Kiedy niezbędny jest pilotaż pojazdów nienormatywnych?

Przewóz ładunków nienormatywnych wymaga odpowiedniego podejścia.

Pojazd musi być pilotowany, gdy jego masa lub wymiary przekraczają jedną z wielkości:

 • 23 m długości
 • 3,2 m szerokości
 • 4,5 m wysokości
 • 60 ton rzeczywistej masy całkowitej

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach pilotaż wykonywany przez jeden pojazd jest niewystarczający. Czasami pojazd ponadnormatywny musi być obowiązkowo pilotowany przez dwa pojazdy, gdy jego masa lub wymiary przekraczają jedną z wielkości:

 • 30 m długości
 • 3,6 m szerokości
 • 4,7 m wysokości
 • 80 ton rzeczywistej masy całkowitej

Pilotaż transportu ponadgabarytowego musi odbywać się w taki sposób, by zachować bezpieczeństwo i zminimalizować ewentualne utrudnienia w ruchu drogowym.

Kiedy wymagany jest pilotaż policyjny pojazdu ponadgabarytowego?

Nie zawsze przejazd może nadzorować pilot ładunków ponadgabarytowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat (Dz. U. z dnia 19 stycznia 2004 r.) pojazd nienormatywny powinien być pilotowany przez policję, gdy:

 • szerokość jezdni wraz z poboczem jest mniejsza niż 2 m (przy czym jeśli taka szerokość występuje jedynie na krótkich odcinkach, a widoczność jest dobra, pilotowanie nie jest obowiązkowe)
 • długość pojazdu lub zespołu pojazdów jest większa niż 50 m;
 • łączna długość pojazdów pilotowanych jest większa niż 150 m.

Potrzebę pilotażu pojazdu nienormatywnego przez policję na trasie biegnącej przez jedno lub dwa województwa należy skierować do Komendanta Wojewódzkiego Policji ze względu na miejsce rozpoczęcia pilotowania przez policję. Jeśli trasa pilotażu odbywa się przez więcej niż dwa województwa, wówczas należy zgłosić się do Komendanta Głównego Policji.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz