Materiał Partnera

Jak wygląda kurs na statki pasażerskie?

Jak wygląda kurs na statki pasażerskie?

Oferta kursów na statki pasażerskie jest szeroka. Dotyczy ona wielu zagadnień, związanych z żeglugą morską na tego typu statkach. Jednym z najważniejszych tematów, poruszanych na kursach, jest kwestia bezpieczeństwa. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie dokładnie kursy na statki pasażerskie są dostępne oraz jak wygląda ich przebieg. Zapraszamy do lektury.

Kurs kierowanie tłumem

Pośród szkoleń, dotyczących kwestii bezpieczeństwa wyróżniamy m.in. kurs kierowania tłumem, szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich oraz kurs w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich.

Kierowaniem tłumem w sytuacjach kryzysowych na statku stanowi bowiem jedno z najważniejszych zadań, jakie stoją przed obecną w czasie rejsu załogą. Kurs na statki pasażerskie dedykowany jest wszystkim osobom, które wyznaczone są w rozkładzie alarmowym do pomocy w sytuacji zagrożenia na pokładzie. A zatem kurs tego typu ukończyć musi każdy kapitan, każdy oficer oraz pozostali członkowie załogi, którzy również odpowiedzialni są za kwestię bezpieczeństwa na statku.

Szkolenie w zakresie kierowania tłumem zazwyczaj trwa jeden dzień, a jego koszt oscyluje w granicach 200 zł. Świadectwo ukończenia takiego szkolenia ważne jest przez okres 5 lat. Odnowić je można zaś pod warunkiem posiadania rocznej praktyki w pływaniu na statkach pasażerskich, odbytej w czasie ostatnich 5 lat lub ukończenia szkolenia. Do świadectwa wymagane jest jedno zdjęcie.

Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

Kolejne ważne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dotyczy wszystkich członków załogi, którzy w sposób bezpośredni obsługują pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich. Wyjątek stanowią statki pasażerskie w żegludze krajowej do 12 M od portu schronienia. Statków tego typu wymóg ten bowiem nie dotyczy.

W przeciwieństwie do kursu kierowania tłumem świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich wydawane jest bezterminowo – wyjaśnia nasz rozmówca z Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej w Gdyni.

Zajęcia w ramach szkolenia trwają jeden dzień, a cena kursu wynosi zazwyczaj 200 zł. Przed otrzymaniem świadectwa do wybranego ośrodka szkoleniowego należy dostarczyć jedno zdjęcie.

Szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

Kurs w zakresie zarządzania kryzysowego ukończyć muszą wszyscy kapitanowie, starsi mechanicy, starsi oficerowie, drudzy oficerowie mechanicy oraz pozostali członkowie załogi, którzy widnieją na liście alarmowej i odpowiadają za bezpieczeństwo pasażerów w sytuacjach zagrożenia na pokładzie. Zwolnieni z tego obowiązku są tylko członkowie załogi statków pasażerskich w żegludze krajowej, posiadające uprawnienia do przewozu pasażerów w maksymalnej liczbie, wynoszącej 50 osób.

Świadectwo ukończenia tego szkolenia ważne jest przez okres 5 lat i podlega odnowieniu, którego warunkiem jest posiadanie rocznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w ciągu ostatnich 5 lat lub ukończenie odpowiedniego szkolenia.

Kurs w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich zazwyczaj trwa dwa dni, a jego koszt wynosi 300 zł. Do świadectwa zaś, podobnie jak w przypadku wyżej już opisanych szkoleń, wymagane jest jedno zdjęcie.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz