Materiał Partnera

Jak wydobywana jest miedź?

Jak wydobywana jest miedź?

W naturze bardzo rzadko spotykana jest czysta miedź. Zazwyczaj zyskujemy ją z minerałów kruszcowych, których stwierdzono w przyrodzie około 170. Tuż po żelazie i aluminium, miedź jest jednym z trzech najbardziej przydatnych metali na całym świecie. Stanowi około 1% wszystkich jej związków. Niestety jest to bardzo mało. Zapraszamy do przeczytania tego artykułu, jeśli chcesz dowiedzieć się gdzie znajdują się złoża miedzi i jak jest ona wydobywana.

Złoża miedzi

W Polsce największe złoża miedzi znajdują się na obszarze sudeckim (Stare Zagłębie Miedziowe) i przedsudeckim (Nowe Zagłębie Miedziowe). Powstały około 200 milionów lat temu. Złoża te, są ściśle związane z występowaniem złóż srebra. W utlenionych skałach występują złoto i platynowce, natomiast wokół obszarów z utworami utlenionymi utworzyły się strefy z mineralizacją o przewadze miedzi, cynku, żelaza i ołowiu. Możemy wyróżnić sześć typów okruszcowania w obszarze złożowym:

 • masywne,
 • gniazdowe,
 • rozproszone,
 • żyłkowe i soczewkowe,
 • lamin kruszcowych.

Zasoby miedzi

W 2014 roku rozpoczęto eksploatację nowego złoża Głogów Głęboki. Oszacowano wtedy, że rezerwy tego surowca w tym złożu starczą na 40 lat. W 2015 roku stan zasobów bilansowych wynosił łącznie 1 976 mln ton rudy o zawartości 36 mln ton miedzi. W ciągu roku nastąpił wzrost zasobów o 239 mln ton rudy będący wynikiem udokumentowania nowego, kolejnego złoża Radwanice-Gaworzyce. Coraz częściej możemy usłyszeć, że Polska znajduje się w bardzo dobrej sytuacji, gdyż posiadamy tej miedzi w zapasie bardzo dużo, pomimo tego, że zasoby bilansowe zarówno rud miedzi jak i srebra w 2018 roku znacznie spadły.

Wydobycie miedzi

W naszym kraju istnieje kilka firm, których specjalizacją jest produkcja metali nieżelaznych, a wśród nich Walcownia Metali Nieżelaznych " ŁABĘDY "S.A. Aby przetransportować niezbędną miedź takim firmom, trzeba ją oczywiście najpierw wydobyć. Wydobywanie oraz dostarczanie do zakładów wzbogacania to złożony proces, na który składają się:

 • wiercenie otworów strzałowych,
 • uzbrajanie otworów ładunkami wybuchowymi,
 • wykonywanie obudowy kotwowej,
 • dokonywanie obrywki w przodach oraz w wyrobiskach,
 • odstawa urobku na taśmociągach,
 • kruszenie dużych brył skalnych,
 • transport rudy miedzi do komór kruszarek,
 • wyciąganie rudy miedzi na powierzchnię urządzeniami w szybach wydobywczych,
 • transport rudy miedzi do zakładów wzbogacania.

Wzbogacanie rudy miedzi jest procesem mechanicznej przeróbki, która umożliwia efektywne zagospodarowanie wydobywanej rudy. Otrzymujemy w rezultacie koncentrat o takiej zawartości miedzi, która umożliwia jego przetworzenie w hucie.

Opracowanie:
Gliwice, Metalowców 6
tel. 32 330 63 40
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz