Materiał Partnera

Jak wybrać profil rurociągu tłocznych w kanalizacji ściekowej?

Jak wybrać profil rurociągu tłocznych w kanalizacji ściekowej?

Projektowanie tłoczonych układów kanalizacyjnych jest skomplikowanym przedsięwzięciem, zwłaszcza jeśli chodzi o uzyskanie zgody właścicieli wszystkich gruntów, przez które przebiegać będzie sieć. Dodatkowym problemem są też parametry techniczne, które często schodzą na dalszy plan z powodu komplikacji formalno-prawnych. Skutkuje to podniesieniem kosztów inwestycji.

Sprawność energetyczna kanalizacji

Projektowanie sieci kanalizacyjnej nie jest zadaniem łatwym choćby ze względu na trudności formalno-prawne, związane między innymi z wygórowanymi żądaniami właścicieli nieruchomości czy nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości. Często usunięcie tych przeszkód i możliwość stworzenia trasy rurociągu sprawiają, że mniej uwagi poświęca się parametrom technicznym – długości rurociągów, geometrycznej wysokości podnoszenia czy ilości załamań kierunków trasy w pionie i poziomie. Pamiętać przy tym należy, że sprawność energetyczna układu kanalizacji nie zależy, jak się powszechnie uważa, wyłącznie od pompy zainstalowanej w przepompowni. W rzeczywistości jej doboru dokonuje się na podstawie ustaleń w zakresie hydrauliki całego układu tłocznego, a w szczególności profili rurociągu tłocznego.

Ogromne znaczenie ma też powierzenie prac związanych z wykonaniem kanalizacji ściekowej odpowiedniej firmie. Dobrze, gdy firma ta, tak jak firma Terbud, specjalizuje się w instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Wybrane przedsiębiorstwo z branży robót ziemnych powinno dysponować nowoczesnym parkiem maszynowym, który umożliwi działanie nawet w obliczu nieprzewidzianych czy trudnych sytuacji. Budowa długiego rurociągu, jak już wspomnieliśmy, zależna jest od czynników formalno-prawnych, na które projektant ma niewielki wpływ. Inwestycje drogowe czy ogólnobudowlane mają też to do siebie, że nie jesteśmy w stanie całkowicie przewidzieć ich przebiegu.

Profile rurociągu tłocznego

To one decydują o doborze pompy, jaka zainstalowana będzie w przepompowni, a co za tym idzie też o sprawności energetycznej kanalizacji ściekowej. Wyróżnić możemy kilka typów profili rurociągów, a wśród nich te korzystne, przeciętne i wymagające pod względem energetycznym. Do tej pierwszej grupy zaliczają się profile o wyraźnie wznoszących rzędnych osi rurociągu od przepompowni w kierunku studni rozprężnej bez specjalnych załamań. Cechują się minimalną ilością oporów miejscowych bez odpowietrzników. To optymalny układ, w którym po każdym cyklu pompowania rurociąg tłoczny jest nadal całkowicie wypełniony. Każde załączenie pompy prowadzi do wypływu ścieków w studni rozprężnej, a bez sprężania korków powietrznych.

Przeciętną sprawność energetyczna wykazują profile wznoszące się o wielu załamaniach od przepompowni do studni rozprężnej. Najczęściej spotkać możemy profil z zaworami napowietrzająco-odpowietrzającymi umieszczonymi na każdym wzniesieniu. Stratę energetyczną powoduje tu powstawanie korków powietrznych w momencie załączenia pompy. Wśród wymagających profili rurociągu tłocznego w kanalizacji ściekowej wymienić należy:

  • profile z syfonami o dużych załamaniach pionowych;
  • profile o opadających odcinkach w kierunku studni rozprężnej;
  • profile bez zaworów napowietrzająco-odpowietrzających.

Ich zastosowanie jest dużym utrudnieniem, które może generować koszty nawet przy sprawności technicznej zastosowanych rozwiązań oraz ich poprawnym działaniu.

Opracowanie:
Szczecinek, Waryńskiego 2
tel. 94 372 91 44
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz