Materiał Partnera

Jak wybrać dobrą szkołę dla niesłyszących?

Jak wybrać dobrą szkołę dla niesłyszących?

Edukacja dzieci niesłyszących w placówkach, które nie są do tego odpowiednio przystosowane, nie ma szans przynosić spodziewanych efektów. Najmłodsi z wadami słuchu potrzebują specjalnej troski i zastosowania właściwych metod dydaktycznych. Tylko to zapewni, że ich poziom kształcenia będzie wysoki, a oni sami nauczą się samodzielności. Wybór dobrej szkoły dla niesłyszących daje gwarancję jak najlepszego startu w dorosłość.

Doskonale wykwalifikowana kadra

Dziecko niesłyszące lub z niedosłuchem od najmłodszych lat powinno być uczone z zastosowaniem odpowiednich metod. Sposób nauki w szkołach dla niesłyszących znacznie różni się od tradycyjnej formy edukacji. Dlatego pedagodzy muszą mieć specjalistyczne kompetencje, a przy tym być cierpliwi, wyrozumiali i empatyczni. Oprócz lekcji, które są realizowane zgodnie z wymogami programowymi, uczniowie z głębokim niedosłuchem uczestniczą w zajęciach dodatkowych mających na celu stymulowanie mowy i słuchu. Jest to bardzo ważne dla ich prawidłowego rozwoju. Nieoceniona wtedy okazuje się pomoc doświadczonych logopedów.

Kadra pedagogiczna, która potrafi zapewnić dzieciom niesłyszącym i z poważnymi wadami słuchu odpowiednie warunki do nauki, daje im szansę na samodzielne życie oraz na wszechstronną edukację. Potrzebne są jednak do tego specjalne narzędzia i wyposażenie sal oraz znajomość odpowiedniej metodologii” – mówi specjalista z Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

Indywidualne podejście do ucznia

Nie tylko każde dziecko jest inne, ale też wady słuchu znacząco się od siebie różnią. Dlatego w szkole dla niesłyszących szczególny nacisk powinno kłaść się na indywidualne podejście do ucznia. Mają oni różne potrzeby oraz możliwości. Do jednej klasy powinno uczęszczać jak najmniej uczniów, a forma nauczania musi być uzależniona od tego, w jaki sposób dziecko może uczyć się najefektywniej. W związku z tym ustala się taki plan nauczania, który pozwala doskonale opanować materiał.

Ponadto uczniowie z wadami słuchu i niesłyszący muszą być nieustannie rehabilitowani. Również takie zajęcia powinny mieć program dopasowany do każdego z podopiecznych.

Nauka języka migowego

Osoby niesłyszące tworzą własną społeczność. Dlatego należy zadbać o to, aby dziecko w przyszłości umiało jak najlepiej się w niej odnaleźć. Wobec tego w dobrej szkole dla niesłyszących nie może zabraknąć zajęć z języka migowego. To właśnie on jest narzędziem osób niesłyszących służącym do komunikacji, a jego nauka zapewnia samodzielność i niezależność w dorosłym życiu.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz