Materiał Partnera

Jak walczyć z mobbingiem w miejscu pracy?

Jak walczyć z mobbingiem w miejscu pracy?

Nie każde miejsce pracy jest przyjazne dla zatrudnionych osób. Mogą zdarzać się przypadki mobbingu, czyli poniżających zachowań ze strony współpracowników lub przełożonych. Ofiara tego typu działań ma prawo złożyć pozew sądowy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. W takich sprawach, a także w zgromadzeniu niezbędnych dowodów często pomagają kancelarie prawne.

Rodzaje mobbingu

Definicja takiego zjawiska jest określona w Kodeksie pracy. Wskazuje, że stanowi ono zachowanie lub działanie mające na celu nękanie i zastraszanie pracownika. Zazwyczaj nie jest ono podszyte żadnymi merytorycznymi przesłankami lub zarzutami. Chodzi przede wszystkim o sprawienie, by osoba poczuła się gorsza, niedoceniona, niepewna swoich kwalifikacji zawodowych, jak również odizolowana od reszty grupy pracowników. Główne cechy charakterystyczne, to trwałość oraz powtarzalność tego typu postępowania. Choć powszechnie mobbing kojarzony jest z działaniem ze strony przełożonego, pracodawcy, to może odbywać się także na linii pracownik-pracownik lub pracownik-przełożony. Ponadto mobbing może przybierać różne formy, na przykład:

  • nękanie,
  • izolowanie,
  • utrudnianie wykonywania obowiązków,
  • zastraszanie,
  • upokarzanie,
  • działania szkodzące zdrowiu,
  • uniemożliwienie komunikacji.

Dochodzenie swoich praw

Każdy pracownik, który jest traktowany w powyżej opisany sposób, ma prawo do otrzymania pieniężnego zadośćuczynienia lub odszkodowania w sytuacji, w której zdecyduje się na odejście z pracy. Niezbędne jest jednak wniesienie pozwu do sądu powszechnego oraz przygotowanie niezbędnych dowodów w sprawie. Mogą nimi być nagrania audio bądź wideo, korespondencja w dowolnej formie, zeznania świadków (np. innych pracowników). W razie zauważenia niepokojących zachowań wobec swojej osoby warto prowadzić zapiski wszystkich aktów mobbingu wraz z datą, miejscem, godziną, a także nazwiskami uczestników sytuacji. Pomocne może okazać się wsparcie profesjonalistów, które można uzyskać w kancelarii prawnej Turek & Ważny. Przede wszystkim trzeba wykazać pogorszenie stanu zdrowia wskutek działań mobbingowych. Osoba, która stosowała takie działania wobec poszkodowanego nie będzie obarczona ewentualnymi kosztami poniesionymi przez powoda w zakresie leczenia, utraty pracy oraz niemożności podjęcia zatrudnienia w nowym miejscu. Uzyskanie odszkodowania w sprawie jest regulowane przez kodeks cywilny oraz pracy.

Skutki mobbingu

Przede wszystkim tego typu działania mają negatywny wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Osoby, które padły ofiarą nękania w miejscu pracy często zmagają się z nerwicami, stanami lękowymi oraz wzmożonym stresem. To wszystko prowadzi z kolei do zaburzeń snu, odżywiania, trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, wrzodów żołądka. W najgorszym wypadku brak jakiejkolwiek reakcji i przedłużające się agresywne zachowanie może skutkować depresją bądź samobójstwem. Mobbing wpływa także negatywnie na życie prywatne i rodzinne ofiary.

Opracowanie:
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz