Materiał Partnera

Jak uzyskać uprawnienia operatora wózków widłowych?

Jak uzyskać uprawnienia operatora wózków widłowych?

Wózki widłowe to pojazdy, które mimo niewielkiego rozmiaru mogą przewozić ciężkie ładunki umieszczane na specjalnych paletach. Można je spotkać w marketach, portach, fabrykach, zakładach produkcyjnych, a także na lotniskach. Używa się ich głównie do prac rozładunkowych. Ale co zrobić, aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych? Dowiedz się więcej.

Czy każdy może zostać operatorem wózków widłowych?

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych? Przede wszystkim wymagany wiek to 18 lat. Ponadto potencjalny operator musi zostać poddany badaniom, które mają potwierdzić brak przeciwwskazań do wykonywania tej pracy. Każdy kandydat powinien również przejść kurs dla operatorów wózków widłowych. Jeśli w zakres obowiązków pracownika wchodzi jazda wózkiem widłowym po drogach publicznych, wymagane jest prawo jazdy kategorii B. Jeśli praca ma się odbywać jedynie w zamkniętej przestrzeni, prawo jazdy nie jest konieczne.

 Jak zdobyć potrzebne uprawnienia?

Kandydat na operatora wózków jezdniowych musi ukończyć kurs a następnie przystąpić do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w oddziale terenowym dla miejsca zamieszkania. Kurs trwa z reguły około tygodnia. Po zdaniu egzaminu w UDT uczestnik otrzymuje kwalifikacje zawodową na dane urządzenie.

Uprawnienia zdobywa się jednorazowo – kursu nie trzeba później powtarzać. Jedną z firm oferującej szkolenia dla przyszłych operatorów wózków widłowych jest Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie.

Jakie są rodzaje uprawnień na wózki jezdniowe?

Istnieje dwa typów uprawnień na wózki jezdniowe. Są to:

  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) - uprawnienia ważne są przez 5 lat
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem - uprawnienia ważne są przez 10 lat
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz