Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Jeżeli zdecydujesz się zbudować dom, potrzebne Ci będzie pozwolenie. Uzyskanie pozwolenia jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia prac budowlanych. Warto wiedzieć, gdzie się zgłosić, aby takie pozwolenie uzyskać. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić oraz jakie dokumenty dostarczyć, aby dostać pozwolenie. Przeczytaj, jakie działania należy podjąć, aby wybudować dom.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę?

Pamiętaj, że zanim kupisz działkę, na której będziesz chciał wybudować dom, warto zapoznać się z jej księgą wieczystą. Udostępnienie jej odpisu jest obowiązkiem sprzedającego. Znajdziesz tam informacje, kto jest jej właścicielem oraz czy jest ona obciążona hipoteką.  Zapoznaj się także z planem zagospodarowania przestrzennego, z którego dowiesz się o przeznaczeniu terenu oraz możliwościach kształtowania jego zabudowy. Po uzyskaniu tych niezbędnych informacji, możesz śmiało przejść do załatwiania formalności.

Istnieje procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Aby dostać pozwolenie, należy wypełnić wniosek. W celu złożenia gotowego formularza trzeba wybrać się do wydziału architektury i budownictwa powiatowego starostwa. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Należy do niego dołączyć:

  • akt własności lub umowę dzierżawy działki – wszystko, co potwierdzi posiadanie tytułu prawnego do działki;
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego;
  • opinię geotechniczną;
  • decyzję o warunkach zabudowy – w przypadku kiedy planujesz wybudować dom na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
  • zaświadczenie, które poświadczy przynależność projektantów do regionalnych izb branżowych;
  • opinie, uzgodnienia, pozwolenia, które różnią się w zależności od charakteru i specyfiki miejsca.

Jeżeli zostaną stwierdzone błędy lub dokumentacja będzie niepełna, urząd nałoży na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości – zostanie wyznaczony ku temu termin. Niewywiązanie się z zadań w danym terminie skutkować będzie odmową udzielenia pozwolenia na budowę.

Pamiętaj, że nie każda budowa wymaga pozwolenia – sprawdź, kiedy jest wymagane pozwolenie na budowę. 

Jaki jest czas oczekiwania na decyzję?

Na wydanie pozwolenia potrzebnego do budowy domu, urząd ma maksymalnie 65 dni. Decyzja zostanie przesłana inwestorowi oraz w wyjątkowych przypadkach sąsiadom. Dzieje się to wtedy gdy istnieje podejrzenie, że dom, który ma powstać, będzie oddziaływał na istniejące już budynki – przykładowo planowany budynek będzie zacieniał teren sąsiada.

Jeżeli urząd nie wywiąże się z terminu podania decyzji, za każdy dzień zwłoki naliczona zostanie kara. Inwestor także ma wpływ na przebieg uzyskania pozwolenia. Jeżeli nie dostarczy on odpowiednich dokumentów, decyzja zostanie wstrzymana.

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna dopiero, wtedy gdy w ciągu czternastu dni od dostania decyzji nie odwoła się od niej żaden z sąsiadów. Jeżeli przez ten czas do starostwa wpłynie wniosek z odwołaniem, sytuacja się komplikuje. Odwołanie musi zostać rozpatrzone, co opóźni lub uniemożliwi wydanie pozwolenia. Niezbędna będzie decyzja wydana przez organ drugiej instancji – wojewodę.

Jak długo ważne jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę ważne jest bezterminowo, ale pewne warunki muszą zostać spełnione. Prace budowlane trzeba rozpocząć w ciągu trzech lat od wydania pozwolenia. Jeżeli po tym okresie prace nie zostaną podjęte, na nowo trzeba będzie starać się o uzyskanie pozwolenia.

Jeżeli prace budowlane zostaną przerwane na dłużej niż trzy lata, wtedy także trzeba będzie starać się o pozwolenie na wznowienie robót. Lepiej zatem, aby prace budowlane przebiegały sprawnie i szybko. Załatwienie pozwolenia na budowę łączy się bowiem z wieloma formalnościami. 

Opracowanie:
Paulina
Redaktor pkt.pl
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz

Przeczytaj także

Wyszukaj firmy z branży