Materiał Partnera

Jak uzyskać pomoc w zatrudnieniu obcokrajowców?

Jak uzyskać pomoc w zatrudnieniu obcokrajowców?

Rynek pracy dla cudzoziemców to często doskonała inwestycja dla firmy, której doskwiera brak pracowników. Fakt ten wspiera obecna sytuacja geopolityczna i liniowy wzrost obcokrajowców poszukujących źródeł zarobkowych w Polsce. Wśród nich można często znaleźć doskonale wykwalifikowanych pracowników o dużej motywacji do pracy.  Jak uzyskać pomoc w zatrudnieniu obcokrajowca? Wyjaśniamy.

Zatrudnianie obcokrajowców – aspekty prawne

Największą grupą obcokrajowców przyjeżdżających do Polski są obywatele krajów Unii Europejskiej. Według zapisów prawa unijnego, mogą oni podjąć pracę na terenie naszego kraju jedynie na takich samych warunkach jak jego rodzimi obywatele.

„Swobodny przepływ pracowników na terenie Unii Europejskiej to podstawowa zasada zawarta w TFUE. Dzięki temu obywatel każdego kraju członkowskiego ma prawo poszukiwać zatrudnienia w innym należącym do UE. Nie musi wówczas uzyskiwać pozwolenia na pracę. Może pozostać
w tym kraju po zakończeniu kontraktu. Ponadto przysługują mu świadczenia socjalne i przywileje podatkowe analogiczne do tych, które ma obywatel” – wyjaśnia sytuację prawną na rynku pracy w Unii Europejskiej ekspert z Biura Rachunkowego DORA.

O ile sytuacja obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej jest jasna i klarowna, problemy mogą pojawić się w sytuacji zatrudnienia pracownika, który pochodzi z innego kraju, a szczególnie jeśli stosunki dyplomatyczne pomiędzy krajami pracy i pochodzenia są nieuregulowane lub napięte. Gdzie w takich sytuacjach zgłosić się o pomoc?

Jak znaleźć pomoc w zatrudnieniu obcokrajowca?

Pracownik pochodzący z kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej, podejmując pracę, każdorazowo musi uzyskać odpowiednie zezwolenie na pracę w Polsce. Kluczowym aspektem tego przepisu jest to, że o takie zezwolenie powinien wystąpić pracodawca i to on stanie się stroną w postępowaniu. Odpowiednio wypełniony wniosek składa się do właściwego wojewody.

Po pomoc w uzupełnieniu wniosku i zatrudnieniu obcokrajowca warto zgłosić się do instytucji rządowych, samego wojewody, czy też biur zajmujących się poradnictwem prawnym i kadrowym.

Warto wiedzieć, że w Polsce istnieje także tzw. uproszczony proces zdobycia pozwolenia
o pracę. Z tej drogi można skorzystać, kiedy pracownik pochodzi z:

  • Ukrainy,
  • Rosji,
  • Białorusi,
  • Armenii,
  • Gruzji,
  • Mołdawii.

W tym przypadku nie jest konieczne otrzymanie zezwolenia na pracę i można zatrudnić takiego pracownika w ramach oświadczenia o zamiarze pracy złożonego w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz