Materiał Partnera

Jak uzyskać dotację na kocioł?

Jak uzyskać dotację na kocioł?

Smog to bez wątpienia jeden z problemów, z którym zmagają się przede wszystkim mieszkańcy miast. Staramy się z nim walczyć na wiele sposobów, przede wszystkim zakazując sprzedaży węgla niskiej jakości, zaostrzając kary za spalanie odpadów oraz zachęcając do wymiany źródeł ogrzewania na te nowoczesne. W naszym artykule przyjrzymy się, jak do wymiany nisko sprawnych kotłów zachęca swoich mieszkańców gmina Pszczyna, a mianowicie dotacjom.

Na co dokładniej przyznawane są dotacje?

Jak mówi nam przedstawiciel firmy GREŃ z Pszczyny, Gmina realizuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Dotacje przyznawane są mieszkańcom Gminy Pszczyna w wysokości maksymalnie 60% kosztów wymiany źródła ciepła pod warunkiem, że będzie to (do wyboru):

  • kocioł z załadunkiem automatycznym opalany paliwem stałym spełniający wymogi klasy 5,
  • kocioł opalany biomasą, który spełnia wymogi klasy 5,
  • kocioł gazowy,
  • kocioł olejowy.

Kryteria klasy 5 określa norma PN-EN 303-5:2012. Nowoczesne kotły muszą także spełniać wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń, które określone są w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. Mieszkańcy gminy Pszczyna mogą również liczyć na dofinansowanie instalacji centralnego ogrzewania w przypadku modernizacji źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynkach wielorodzinnych oraz na dofinansowanie termomodernizacji obiektów (docieplenie ścian, dachu/stropodachu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych).

Przygotowanie wniosku o dotację

By postarać się o dotację na kocioł, konieczne jest przygotowanie odpowiedniego wniosku. Jego wzór dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Pszczynie (także na stronie UM), ponadto na fachowe doradztwo i pomoc przy stworzeniu wniosku na dotację kotła możemy liczyć w firmie GREŃ, która zajmuje się produkcją kotłów C.O. We wniosku podajemy oczywiście podstawowe dane wnioskodawcy wraz z adresem budynku mieszkalnego, w którym planowana jest inwestycja. Kolejny punkt to charakterystyka zmiany systemu ogrzewania. Wskazujemy obecne źródło ciepła planowane do trwałej likwidacji (rodzaj kotła, moc, rok produkcji) oraz rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ogrzewania (zaznaczamy, czy będzie to kocioł opalany węglem, biomasą, kocioł gazowy, czy kocioł olejowy). Jeśli planujemy termomodernizację budynku, zaznaczamy też, jakie prace będą wykonane. We wniosku określamy także, jaki jest planowany termin modernizacji. Przygotowanie wniosku o dotację na kocioł nie jest więc przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym, a zyskać możemy (na dzień dzisiejszy – rok 2019) nawet maksymalnie 8400 zł.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz