Materiał Partnera

Jak utrzymywane jest piękno polskich zbytków? – konserwacja obiektów architektonicznych

Jak utrzymywane jest piękno polskich zbytków? – konserwacja obiektów architektonicznych

Polska wyróżnia się w całej Europie, a także na świecie olbrzymią ilością zabytków. Wiele z nich stanowią obiekty sakralne – kaplice, kościoły i klasztory – które wymagają wielokrotnie działań związanych z konserwatorstwem. To dzisiaj specjaliści o szerokiej wiedzy architektonicznej, historycznej, artystycznej, czy malarskiej, są odpowiedzialni za utrzymywanie piękna świątyń oraz innych cennych miejsc dla naszej kultury. Dowiedz się zatem, na czym polega ich praca!

Zakres pracy konserwatorów zabytków

Oczywiście zakres pracy konserwatorów zabytków zależy od ich specjalizacji. Warto jednak wiedzieć, że najlepsi z nich podejmują się działań związanych z konserwacjami zarówno obiektów sakralnych, jak i świeckich. Dotyczą one prac malarskich, czy konserwatorskich oraz restauracyjnych sztukaterii, ceramiki, kamienia, malowideł ściennych, a także pozłotnictwa tynku oraz drewna i polichromii wyposażenia – np. mebli, czy też różnego rodzaju przedmiotów cennych o dużej wartości kulturalnej, materialnej itd. Takimi czynnościami zajmuje się między innymi doświadczony konserwator zabytków Daniel Nowacki i eksperci zatrudnieni w jego firmie. Potwierdzeniem staranności i prawdziwej pasji w utrzymywaniu piękna między innymi polskich świątyń, jest otrzymanie wielu wyróżnień od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Wykonawstwo konserwatorskie

W obrębie wykonawstwa konserwatorskiego, można wymienić wiele różnych procesów. Mowa między innymi o restauracji, renowacjach, rekonstrukcjach, rewitalizacjach, a także przeprowadzaniu zabiegów zabezpieczających. Pierwszy tym prac – restauracje – są związane z ujawnianiem estetycznej oraz historycznej wartości zabytku; renowacje dotyczą odtwarzania wartości materiałów, z których został wykonany dany obiekt; rekonstrukcje polegają na wiernym odtworzeniu brakujących elementów danego zabytku; a rewitalizacje z kolei mają za zadanie wdrożenie takich działań, które pozwolą uznać dany obiekt za zabytek, dzięki osadzeniu jego danych elementów w szerokim kontekście kulturowo-społecznym. Ostatni tym prac, czyli zabiegi zabezpieczające, są zawsze stosowane przy końcowych etapach konserwatorskich. Dzięki nim dany obiekt na dłuższy czas pozostaje w swojej najlepszej z możliwych form – zarówno pod kątem technicznym, jak i wizualnym.

Profilaktyka konserwatorska

Oprócz szerokich działań wykonawstwa konserwatorskiego, najlepsi specjaliści w kraju, zajmują się również szeregiem działań zaliczanych do profilaktyki konserwatorskiej. To ona polega na wykonywaniu procesów mających utrzymać zabytek w dobrym stanie, po przeprowadzonych renowacjach, czy też bez ich wykonywania. Do profilaktyki konserwatorskiej można zatem zaliczać nakładanie odpowiednich powłok np. odżywiających kolory fresków ściennych, czy też prace przy oczyszczaniu kamienia oraz przy filcowaniu tynków.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz