Materiał Partnera

Jak udokumentować wypadek przy pracy?

Jak udokumentować wypadek przy pracy?

„Wypadki chodzą po ludziach” tak głosi popularne powiedzenie. Niestety do przykrych sytuacji dochodzi także w miejscu pracy, co wzbudza dodatkowy stres zarówno u pracownika, jak i pracodawcy. Każdy wypadek, który wydarzył się podczas realizacji przez podwładnego obowiązków zawodowych, musi zostać odpowiednio udokumentowany. W jaki sposób? Zapytaliśmy o to ekspertów!

Czym jest wypadek przy pracy?

Zanim w ogóle poruszymy kwestie związane z opracowywaniem dokumentacji powypadkowej, przyjrzyjmy się bliżej samej definicji wypadku przy pracy. Za taki właśnie uważa się „nagłe zdarzanie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało śmierć lub uraz pracownika i nastąpiło w związku z wykonywaną przez niego pracą”. Ważne jest także to, że wszystkie wymienione wyżej elementy muszą zaistnieć jednocześnie.

Jak informuje specjalista z firmy Dako BHP – wypadek przy pracy może mieć różny charakter. Może być to wypadek lekki, ciężki, śmiertelny lub zbiorowy. W każdej sytuacji konieczne jest postępowanie według ustalonego schematu i przygotowanie dokumentacji powypadkowej, która – między innymi - po dokładnym przeanalizowaniu , pomoże poprawić bezpieczeństwo pracy w danym zakładzie, a co za tym idzie, pozwoli zapobiec wypadkom w przyszłości.

Schemat postępowania w razie wystąpienia wypadku przy pracy

Przeprowadzenie postępowania powypadkowego można zlecić specjalizującej się w tego typu działaniach firmie. Każde zgłoszenie wypadku w miejscu pracy powinno skutkować powołaniem zespołu powypadkowego. W skład zespołu powypadkowego powinien wchodzić pracownik służby BHP i społeczny inspektor pracy. Jeżeli u danego pracodawcy nie ma obowiązku tworzenia służby BHP, drugą osobą w zespole powypadkowym może być sam pracodawca, pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP, albo też specjalista spoza zakładu pracy.

W przypadku kiedy u pracodawcy nie działa społeczna inspekcja pracy to w skład zespołu, zamiast społecznego inspektora pracy, wchodzi pracownik, który posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

W sytuacji, kiedy z powodu zbyt małej liczby pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, nie jest możliwe utworzenie dwuosobowego składu zespołu powypadkowego, tworzy się zespół, który składa się z pracodawcy i specjalisty spoza zakładu pracy.

Zespół powypadkowy zobowiązany jest do spisania oświadczeń zarówno poszkodowanego, jak i świadków wypadku. Dokonuje on też oględzin miejsca wypadku oraz kompletuje inne dokumenty mające związek z zajściem – opinie lekarskie, fotografie miejsca wypadku, szkice. Po ustaleniu przyczyn wypadku, zespół powypadkowy powinien sporządzić protokół powypadkowy w terminie dwóch tygodni od otrzymania zgłoszenia.

Kolejnym etapem jest zapoznanie poszkodowanego z przygotowanym protokołem powypadkowym. Sam poszkodowany ma prawo do zgłoszenia uwag dotyczących jego treści. Dokument musi również zostać zatwierdzony przez pracodawcę. Ma on na to pięć dni, licząc od daty sporządzenia protokołu powypadkowego.

Protokół powypadkowy przygotowuje się w trzech kopiach. Jedna z nich powinna znaleźć się w rękach poszkodowanego, druga- w aktach pracodawcy. Trzecia kopia wysyłana jest do ZUS-u, o ile pracownik zdecyduje się wystąpić o odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Ostatnim etapem postępowania powypadkowego jest opracowanie statystycznej karty wypadku dla Głównego Urzędu Statystycznego.

Opracowanie:
Kleszczów, Krótka 1A
tel. 793 442 004
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz