Materiał Partnera

Jak transportować paliwo? Najważniejsze zasady

Jak transportować paliwo? Najważniejsze zasady

Paliwo zalicza się do tak zwanych towarów niebezpiecznych, dlatego transportując je musimy spełnić określone wymagania. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące transportu benzyny.

Mówiąc ogólnie

Wszelkiego rodzaju paliwa zaliczane są do towarów ciekłych i niespożywczych. Zasady przewożenia paliw dotyczą między innymi nafty i ropy naftowej, olejów opałowych, benzyny i ciekłego gazu ziemnego. Wszystkie te substancje są uznawane za niebezpieczne, ponieważ tworzą z powietrzem łatwopalne mieszaniny i źle wpływają na żywe organizmy. Transport paliw musi odbywać się zgodnie z zasadami przewożenia towarów niebezpiecznych. Po pierwsze załadunek paliwa musi odbywać się metodą ciśnieniową. Poza tym przed każdym załadunkiem trzeba przeprowadzić inspekcję stanu technicznego pojazdu, którym ma być transportowana niebezpieczna substancja. Zbiornik nie może być napełniony do końca. Ładunek musi mieć miejsce na swobodne zwiększenie objętości podczas zmian temperatur.

Zasady na drodze

Jednym z popularnych sposobów przewożenia paliwa jest transport samochodowy. Używa się do tego specjalnych cystern, które mogą być stałym elementem pojazdu ciężarowego albo przyczepą. Wymagania konstrukcyjne, wytrzymałość i ciśnienie panujące w cysternie są szczegółowo określone w umowie ADR – międzynarodowej konwencji regulującej zasady transportu towarów niebezpiecznych. Umowa ta obejmuje wszystkie paliwa płynne. Zgodnie z jej zapisami paliwo może być ładowane do cysterny zarówno z dołu, jak i od góry. Bardzo istotne jest, by kierowca przewożący paliwo skończył szkolenie i zdobył certyfikat pozwalający mu na kierowanie pojazdem, którym transportowane są tego rodzaju substancje. Cysterna musi mieć odpowiednie oznakowanie. Powinna też zostać sprawdzona pod kątem stanu technicznego. W samochodzie ciężarowym, którym przewozimy paliwo, musimy mieć specjalne wyposażenie. Obowiązkowe są dwie gaśnice proszkowe. Pojazd dyskwalifikują jakiekolwiek pęknięcia, wycieki czy inne wady. Nie może też być przeładowany.

Dla bezpieczeństwa

Podczas transportu tak niebezpiecznych substancji jak paliwa przede wszystkim trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. Bardzo ważne jest, żeby na zewnątrz cysterny nie było żadnych pozostałości paliw. Po opróżnieniu zbiornika również trzeba go szczelnie zamknąć, bo pozostałe tam resztki wydzielają niebezpieczne opary. Dopiero po dokładnym oczyszczeniu pojazdu można zdjąć z niego symbole informujące o tym, że wieziemy paliwo czy inne niebezpieczne substancje. Oczywiście w kontakcie z benzyną czy innymi towarami ADR bardzo ważne są wiedza i umiejętności pracowników firmy transportowej. Największe bezpieczeństwo zapewniają nam doświadczeni fachowcy, którzy pracują w firmie Woltrans. J. Wszołek. Przedsiębiorstwo od lat zajmuje się transportem towarów trudnych i niebezpiecznych. Posiada odpowiednie pojazdy i niezbędne certyfikaty.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz