Materiał Partnera

Jak szybko i sprawnie dokonać podziału nieruchomości? Poradnik krok po kroku

Jak szybko i sprawnie dokonać podziału nieruchomości? Poradnik krok po kroku

Jeśli posiadamy większą działkę, warto pomyśleć o podzieleniu jej na kilka mniejszych kawałków gruntu. Taki podział może nam się bardzo opłacić – zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy swoją ziemię sprzedać. Żeby jednak wszystko było zgodnie z prawem, nie możemy działać na zasadzie samowoli. Do wykonania oficjalnego podziału gruntu na kilka mniejszych części niezbędny nam będzie geodeta, dysponujący stosownymi uprawnieniami.

W kilku etapach

Procedura dzielenia nieruchomości zwykle przebiega wieloetapowo. Na samym początku konieczne jest przygotowanie planu podziału nieruchomości – powinniśmy nanieść taki plan na mapę, która uwzględnia także niezbędne elementy zagospodarowania terenu. Mapę do wykonania projektu możemy otrzymać w starostwie powiatowym, w dziale zajmującym się geodezją i kartografią. Przepisy nie zabraniają samodzielnego wykonywania projektu na tym etapie, jednak jest to dość trudne zadanie – musimy pamiętać między innymi o tym, by do każdej działki została doprowadzona droga dojazdowa. Lepiej prace nad podziałem działki już na samym początku zlecić sprawdzonemu geodecie na przykład z firmy Geomap. Mariusz Piotr Ignaszewski z Działdowa. Pamiętajmy, że wstępny plan podziału działki musi zawierać szereg istotnych informacji – przede wszystkim granice dzielonej nieruchomości, jej oznaczenia z księgi wieczystej i z danych z ewidencji, powierzchnię, a także granice podzielonych działek (powinny być w kolorze czerwonym) oraz propozycję doprowadzenia do nich drogi publicznej. Następnie, kiedy mapa jest już gotowa, składamy stosowny wniosek o podział nieruchomości we właściwym urzędzie gminy. Powinien on zawierać dokumenty potwierdzające własność działki – na przykład akt notarialny jej nabycia, aktualny wpis do ewidencji gruntów, kopie decyzji o warunkach zabudowy i sam projekt w trzech egzemplarzach.

Właściwy projekt

Jeśli nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przychodzi czas na wykonanie właściwego projektu podziału nieruchomości – tutaj już nie możemy działać sami. Musi się tym zająć geodeta. To on wytycza granice, określa punkty graniczne i odznacza podział działki na mapie. Koszt podziału nieruchomości na dwie mniejsze działki to około 2000 zł. Kiedy geodeta skończy pracę nad właściwym projektem, ponownie składamy wniosek do włodarza gminy – ważne, żeby dołączyć do wniosku dokumentację geodezyjną, zawierającą między innymi wykaz zmian gruntowych. Jeśli nasz wniosek będzie kompletny, otrzymamy ostateczną decyzję zatwierdzającą podział. Ostatnim etapem procedury jest wpis w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości.

Oceń artykuł (2)
3.0
Komentarze
Dodaj komentarz