Materiał Partnera

Jak stymulować rozwój przedszkolaka?

Jak stymulować rozwój przedszkolaka?
Wiek przedszkolny w kontekście całego życia jest bardzo ważny dla młodego człowieka. To wtedy następuje silny rozwój, który możemy podzielić na cztery obszary. Prawidłowa stymulacja każdego z nich prowadzi do pożądanych zachowań względem przedszkolaka. Wiedzą o tym nie tylko rodzice, ale również cały personel przedszkola, który swoją wiedzę wprowadza do programów nauczania. Zobaczmy, jakie to obszary.


Rozwój fizyczny

W okresie przedszkolnym następuje szybki rozwój fizyczny – dziecko ma wszystkie zęby mleczne, swobodnie się porusza i jest dość samodzielne w zakresie obsługi. Jego sylwetka się zmienia, powiększa się część mózgowa czaszki, rozwija się twarzoczaszka, a zmiany widoczne są również w układzie neuronalnym, m.in. następuje wzrost liczby synaps oraz synchronizacja aktywności w różnych polach mózgu.


Około 5. roku życia można mówić o najlepszym okresie w rozwoju ruchowym człowieka – przedszkolaka cechuje wtedy głód ruchu. Doskonali poznane czynności, takie jak chód i bieg i uczy się nowych kombinacji – biegania z piłką przy nodze lub chwycenia jej i rzucenia. Uczy się również jeździć na łyżwach, rowerze, pływać i tańczyć – wylicza właścicielka Centrum Edukacji Familia, w którym wykorzystuje się różne metody pracy, aby stymulować rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.


Rozwój intelektualny

Doskonalenie sprawności percepcyjnych, orientacji w czasie i przestrzeni, a także kształtowanie się strategii pamięciowych i podstawowych czynności myślowych to z kolei cechy rozwoju intelektualnego. Pod koniec wczesnego dzieciństwa dziecko jest zdolne do klasyfikowania i szeregowania, np. zestawienia obok siebie różniących się rozmiarem lalek lub kolorem samochodów. Starsze dzieci szeregują natomiast w sposób empiryczny, metodą prób i błędów układając np. szeregi patyczków od najmniejszego do największego.


W wieku przedszkolnym dojrzewanie mózgu sprzyja pamięci sensorycznej, dzięki czemu dzieci potrafią rozpoznawać litery i kształty geometryczne, a także rozróżniają barwy oraz kolory i opanowują ich nazwy. Przedszkolak rozwija również swoją orientację w przestrzeni oraz znacznie poprawia zdolność komunikowania się. Uczy się również uwzględniać punkt widzenia odbiorcy – słuchać i analizować oraz dużo pytać. Rosnąca ciekawość poznawcza i zmiany neuronalne zachodzące w mózgu prowadzą do rozwoju mowy, słownika, umiejętności społecznych i rozumowania o świecie.


Rozwój społeczny

Pierwsze dni w przedszkolu wiążą się z rozwojem społecznym. Dziecko musi w tym czasie znaleźć miejsce w nowej grupie integrując się z nią poprzez przyswajanie wzorców przeżywania, myślenia i działania w różnych sytuacjach. Poza byciem synem, wnuczkiem i bratem lub córką, wnuczką i siostrą przejmuje rolę kolegi/koleżanki. Dzięki kontaktom z innymi dziećmi poszerza repertuar swoich zachowań, poznaje zabawy zespołowe i zawiera nowe znajomości mogące przerodzić się w przyjaźnie, które zazwyczaj w rozumieniu młodego człowieka polegają na wspólnej zabawie i dzieleniu się zabawkami.


Rozwój emocjonalny

Wraz z rozwojem fizycznym, intelektualnym i społecznym w okresie przedszkolnym postępuje również rozwój emocjonalny. Wiąże się on z poznawaniem własnych emocji oraz zrozumieniem ich u innych osób. Dzieci wraz z wiekiem uczą się, że stan emocjonalny zależy głównie od samopoczucie, a nie czynników zewnętrznych, np. radości lub smutku rówieśnika. Starają się również ograniczać ekspresję negatywnych emocji, takich jak: strach i gniew.


Przedszkolaki nabywają również umiejętności zaradczych pozwalających im manipulować zachowaniem innych poprzez wyrażanie własnych emocji, np. poprzez przytulanie się lub spuszczenie głowy. Rozwój emocjonalny przyczynia się również do umiejętności pomagania, dzielenia wspólnych przeżyć, pocieszania innych, a także droczenia się z nimi. W okresie przedszkolnym mogą pojawić się również różnego rodzaju lęki związane z wyobraźnią maluchów.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz