Materiał Partnera

Jak sporządza się listę płac i czy jest ona konieczna?

Jak sporządza się listę płac i czy jest ona konieczna?

Prowadzenie dokumentacji płacowej w firmie jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Niemniej jednak wchodząca w jej skład lista płac stanowi jedynie dokument pomocniczy, który nie jest obligatoryjny. Zazwyczaj jej sporządzaniem zajmują się osoby z działu księgowości. Regularnie tworzona ułatwia ona naliczanie wynagrodzenia dla pracowników oraz składanie corocznego zeznania podatkowego.

Rola listy płac w firmie

Tego typu dokument wchodzi w skład tak zwanej kartoteki wynagrodzeń. Dotyczy on wyłącznie pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jego prowadzenie nie jest obowiązkowe i regulowane przepisami prawa. Niemniej jednak warto co miesiąc sporządzić listę płac, ponieważ ułatwia to wypłatę oraz księgowanie wynagrodzeń, jak również prawidłowe wypełnienie dokumentów ubezpieczeniowych i deklaracji podatkowej. Ponadto należy pamiętać, że obecny lub były pracownik może zażądać przedłożenia mu dokumentów, dotyczących jego wynagrodzenia.

Sposób sporządzania listy płac

Podstawą do stworzenia dokumentu jest ewidencja czasu pracy oraz lista obecności zatrudnionych pracowników. Niezbędna będzie także umowa o pracę i dane dotyczące ewentualnych dodatkowych świadczeń z tytułu wykonywanych obowiązków. Inne przydatne informacje znajdują się także w dokumentacji płacowej obliczeniowej wraz z pomocniczą. Listę płac sporządza się nie tylko w sytuacji wypłaty obowiązującego na podstawie umowy wynagrodzenia, ale także w sytuacji dodatków takich jak na przykład: premie, odprawy, ekwiwalenty, wyrównania, odszkodowania. Dane zawarte na liście płac muszą być przenoszone regularnie do imiennej karty wynagrodzenia. Wszelkie czynności związane z obsługą wypłat dla pracowników można zlecić wykwalifikowanemu pracownikowi księgowości, na przykład w kancelarii rachunkowo-doradczej Abaks, znajdującej się w Świeciu.

Elementy listy płac

Nie ma jednego określonego schematu sporządzania tego rodzaju dokumentu, ponieważ, jak zostało to wspomniane na początku, nie jest on obowiązkowy. Jego treść można dowolnie modyfikować w zależności od potrzeb. Niemniej jednak istnieje kilka elementów, które powinny się na nim znaleźć i są nimi:

  • pełna nazwa pracodawcy,
  • nazwa listy,
  • okres, którego dotyczą zamieszczone dane,
  • datę sporządzenia oraz wypłaty pensji,
  • imiona i nazwiska pracowników (dla uniknięcia pomyłek przy powtarzających się danych, można dodatkowo zamieścić PESEL lub ewentualnie NIP pracownika),
  • składniki wynagrodzeń,
  • podpisy osoby tworzącej listę, akceptującej jej oraz pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w formie gotówkowej.
Opracowanie:
Świecie, Wojska Polskiego 88 lok. 6
tel. 512 420 160
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz