Materiał Partnera

Jak skutecznie zabezpieczyć się przed korupcją w firmie

Jak skutecznie zabezpieczyć się przed korupcją w firmie

W związku z narastającym problemem szeroko pojętej korupcji, która wdziera się nie tylko do instytucji państwowych, ale również do firm prywatnych, równolegle powstają coraz to nowe rozwiązania mające na celu wyeliminować lub zminimalizować ów problem. Pośród środków zaradczych i prewencyjnych najskuteczniejsze okazują się usługi detektywistyczne oraz szkolenia antykorupcyjne.

Szkolenia antykorupcyjne

Problem korupcji nabrał w Polsce i na świecie ogromnego rozmiaru. Coraz więcej słyszymy w mediach o aferach korupcyjnych, które dotyczą nie tylko sektora publicznego jak np. lekarzy czy urzędników, ale i prywatnego np. pracowników firm. W odpowiedzi na zaistniały problem powstały więc szkolenia antykorupcyjne mające na celu ograniczenie skali łapówkarstwa, jak i  w efekcie usprawnienie systemu wykrywania przestępstw oraz prewencji poprzez przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat m.in. form i ujęcia prawnego problematyki przekupstwa. Dowiedzą się oni również, jakie grożą konsekwencje kamuflowania bądź udziału w tym procederze oraz nauczą się konkretnych działań pomagających zarówno przeciwdziałać korupcji w ich środowisku pracy jak i zachować się odpowiednio w obliczu faktu dokonanego. Poznają oni również istotę polityki antykorupcyjnej oraz korzyści z niej wynikające. Szkolenie ma więc charakter informacyjny oraz przestrogi i zachęty równocześnie.

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne zapewne kojarzą się głównie z ze sprawami partnerskimi bądź obserwacją lub poszukiwaniem osób czyli inaczej mówiąc z usługami na rzecz osób fizycznych takimi jak wykrywanie np. potencjalnej zdrady czy poszukiwanie zaginionej osoby. Okazuje się jednak, że w przypadku firm mogą one stanowić alternatywną metodą walki z łapówkarstwem. Detektyw  bowiem pomoże udokumentować przebieg zaistniałego procederu korupcji w obrębie danej firmy poprzez identyfikację oszustw pracowniczych czy badanie rzetelności partnerów biznesowych. Jest to nieco bardziej inwazyjne i zdecydowanie działanie, z drugiej jednak strony dyskretne. Detektyw bowiem przeprowadzi prywatne śledztwo pod tzn. ,,przykrywka’’, a wszelkie uzyskane przez niego informacje objęte będą tajemnicą zawodową. Poza tym zebrane materiały oceni on fachowo pod kątem przydatności jako materiału dowodowego, a po zakończonych działaniach sporządzi sprawozdanie wraz dokumentacją, a w razie potrzeby poświadczy w sądzie na rzecz zleceniodawcy.

Warto zastosować oba powyższe rozwiązania jednocześnie, bowiem doskonale się one uzupełniają w działaniach prewencyjno – zaradczych w przypadku problemu korupcji w firmie.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz