Materiał Partnera

Jak rozpocząć karierę w pielęgniarstwie?

Jak rozpocząć karierę w pielęgniarstwie?

Pielęgniarstwo to niezwykle istotna dziedzina medyczna, bez której opieka zdrowotna kompletnie straciłaby rację bytu. Niestety, polska służba zdrowia cierpi na deficyt wykwalifikowanych pielęgniarek oraz pielęgniarzy – personel pielęgniarski obfituje w osoby w wieku emerytalnym, które ze względu na braki osobowe wykonują swój zawód. Jeśli nie zapewnimy im zastępstwa, konsekwencje mogą być przerażające. Warto zatem rozważyć karierę w pielęgniarstwie.

Jak odbywa się kształcenie zawodowe pielęgniarek i pielęgniarzy?

Na przestrzeni lat zmieniały się wymagania stawiane przed osobami chcącymi rozpocząć swoją karierę pielęgniarską. Jeszcze całkiem niedawno swoją pracę pielęgniarki lub pielęgniarza mogliśmy rozpocząć po ukończeniu liceum medycznego. Nauka w tego typu liceum trwała pięć lat i kończyła się zdobyciem uprawnień do wykonywania zawodu.

Niestety, w nowelizacji prawa związanego z kształceniem pielęgniarskim z 2005 roku określono, że dyplom zawodowej pielęgniarki lub pielęgniarza można uzyskać wyłącznie na uczelniach wyższych – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Mimo to większość osób wykonujących współcześnie zawód pielęgniarki lub pielęgniarza to osoby z wykształceniem średnim medycznym. Dużo mniej jest osób z wykształceniem wyższym pierwszego stopnia, a najmniej – magisterek i magistrów.

Studia pielęgniarskie pierwszego stopnia trwają 4720 godzin, z czego 1200 godzin to praktyki zawodowe. Wiele zajęć prowadzonych jest przez osoby, które uzyskały już prawo do wykonywania zawodu i mogą przekazać wiedzę zdobytą w trakcie praktykowania.

Studia obejmują także przedmioty z zakresu anatomii, patologii, genetyki, biochemii, biofizyki i wielu innych dziedzin; kształcone są także umiejętności humanistyczne, które ułatwiają kontakt z pacjentami.

Umiejętności i kwalifikacje we współczesnym pielęgniarstwie

Podobnie jak każda dziedzina medyczna, także pielęgniarstwo obejmuje wiele specjalizacji. W ich zdobywaniu pomagają kursy prowadzone na przykład przez centrum kształcenia Inplus. Dzięki dodatkowym umiejętnościom oraz wiedzy pielęgniarki oraz pielęgniarze mogą wykonywać więcej wymagających obowiązków.

Ukończone szkolenia oraz kursy pielęgniarskie zwiększają swoją konkurencyjność na rynku pracy – o pielęgniarkę czy pielęgniarza z wieloma uprawnieniami i dużym doświadczeniem zawalczą placówki medyczne tak w kraju, jak i za granicą. Zajęcia mogą obejmować dokształcanie, wyrabianie specjalizacji i kwalifikacji. Wszystkie z nich są niewątpliwym atutem pozwalającym jeszcze lepiej wykonywać odpowiedzialną pracę pielęgniarki i pielęgniarza.

Opracowanie:
Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51 pok. 321
tel. 22 517 78 06
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz