Materiał Partnera

Jak rozliczyć dochody z najmu pokoju lub mieszkania?

Jak rozliczyć dochody z najmu pokoju lub mieszkania?

Polskie prawo podatkowe nakłada obowiązek zapłaty podatku od każdego osiąganego dochodu. Są nim również środki, jakie właściciel mieszkania uzyskuje od osoby, której wynajął pojedynczy pokój lub cały lokal. Obliczenie podatku wymaga znajomości odpowiednich przepisów, a przede wszystkim ich interpretacji. Jak prawidłowo obliczyć taki podatek i z jakiej pomocy można skorzystać?

Najem lokalu w świetle prawa podatkowego

Przepisy podatkowe są zawiłe i bardzo często trudno zrozumieć, co tak naprawdę miał na myśli ustawodawca, formułując określony artykuł. Szczególnie problematyczna bywa interpretacja niektórych stwierdzeń, które nie są wyrażone wprost, a obejmują szereg różnych możliwości. Chodzi na przykład o nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, o którym mówi prawo podatkowe. Dla przeciętnego Kowalskiego nie jest oczywiste, jakie „rzeczy” są objęte tym prawem, a już z pewnością nie będzie wiedział, czy musi zapłacić podatek od odziedziczonego mieszkania własnościowego po bliskim krewnym. Podobne problemy spotkają wszystkie te osoby, które wynajmują mieszkanie i osiągają z tego tytułu dochód. Problemem jest to, że przepisy wyróżniają aż trzy różne pojęcia: najmu, podnajmu i dzierżawy.

W interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz w obliczaniu należnego podatku za najem lokalu pomaga Biuro Rachunkowe Magdalena Wakuła. Skorzystanie z takiego wsparcia pozwala uniknąć problemów z niedopłatami oraz związanego z nimi ryzyka otrzymania wysokich mandatów karnych. Mandat oznacza nie tylko spory wydatek, ale również wpisanie nałożonej kary do akt osobowych. To z kolei może wiązać się z konsekwencjami, takimi jak np. problemy z uzyskaniem wizy wjazdowej do innego państwa.

Najem mieszkania a działalność gospodarcza

Posiadacze mieszkań własnościowych mogą przeznaczać je na wynajem i czerpać z tego korzyści pod warunkiem, że uregulują kwestie prawne. Najprostszym sposobem jest założenie działalności gospodarczej oraz wybór odpowiedniej formy opodatkowania. W zależności od wysokości dochodu właściciel lokalu może wybrać skalę podatkową 18% lub 32%, albo zdecydować się na ryczałt. Ta druga forma opodatkowania wymaga złożenia pisemnego oświadczenia do naczelnika w odpowiednim urzędzie skarbowym. Oświadczenie powinno być złożone do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym pojawił się pierwszy przychód. Jeśli działalność rozpoczyna się w nowym roku podatkowym, termin ten nie może przekroczyć dnia 20 lutego. Działalność gospodarcza może też być rozliczana na zasadach podatku liniowego. Właściciel mieszkania nie ma obowiązku prowadzenia książki podatkowej i ewidencjonowania przychodów. Musi jednak spisać z najemcą formalną umowę oraz gromadzić opłacone rachunki za media, remonty i inne wydatki związane z eksploatacją mieszkania.

Jak obliczyć podatek od dochodu z najmu?

Jak każdy właściciel firmy, który zarejestrował działalność gospodarczą, tak i wynajmujący lokal ma obowiązek odprowadzania zaliczek podatkowych do urzędu skarbowego. Obowiązkowo też – do dnia 30 kwietnia – musi wypełnić zeznanie podatkowe PIT-36. Pierwszą zaliczkę wpłaca się w miesiącu, w którym dochód z najmu wyniesie więcej niż ustawowa kwota zwolniona od podatku. Warto tu podkreślić, że dochód oblicza się narastająco, dodając kwoty kolejnych miesięcy. W przypadku rozliczania się na zasadach skali podatkowej kwotą graniczną jest 3092 zł. Oznacza to, że jeśli dochód z najmu mieszkania wynosi np. 1000 zł, pierwszą zaliczkę podatnik odprowadzi dopiero w czwartym miesiącu trwania umowy. W przypadku rozliczania się na zasadach podatku liniowego obowiązek powstanie już po uzyskaniu przychodu w wysokości 6 zł. Zaliczki wpłaca się do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Opracowanie:
Siedlce, ks. bpa Świrskiego 25
tel. 505 328 853
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz