Materiał Partnera

Jak rozliczać składki ZUS? Podstawowe informacje

Jak rozliczać składki ZUS? Podstawowe informacje

Jak rozliczać składki ZUS? Podstawowe informacje

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko przywileje, lecz także obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek rozliczania składek ZUS za siebie oraz zatrudnianych pracowników. Każdy przedsiębiorca rozlicza składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy. Sprawdź w naszym krótkim przewodniku, jak prawidłowo rozliczać składki ZUS?

Sposób rozliczania składek ZUS różni się nieco w zależności od tego, czy rozliczamy składki tylko za siebie, czy też za pracowników.

Prześledźmy sposób rozliczania składek ZUS krok po kroku.

Samodzielnie i za pracowników

Składki na ZUS rozliczamy jako płatnik w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Wykazuje się w niej rozliczenie składek oraz wypłacone świadczenia.

Jeśli nie zatrudniamy pracowników, jest to jedyny dokument, który składamy. Pamiętajmy, że ten obowiązek spoczywa na nas zarówno w przypadku płacenia pełnego ZUSu, jak i korzystania z ulgi na start.

Jeśli zatrudniamy pracowników, na nas spoczywa także obowiązek rozliczenia ich składek. Dla każdego z ubezpieczonych dołączamy zatem raporty:

  • ZUS RCA
  • ZUS RZA
  • ZUS RSA

ZUS RCA to imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. ZUS RZA dotyczy rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników, mających inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, a RSA  jest raportem o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

W rozliczeniach składek ZUS pomoże renomowane biuro rachunkowe Katarzyny Skowrońskiej, zajmujące się od wielu lat obsługą kadrową firm i cieszące się na rynku bardzo dobrą opinią.

Kiedy do ZUS?

Kolejnym zagadnieniem, związanym z należytym rozliczaniem składek ZUS, jest termin złożenia deklaracji. Czynność tę należy wykonać do dziesiątego dnia następnego miesiąca, jeśli opłacamy składki wyłącznie za siebie oraz do piętnastego dnia następnego miesiąca jeśli opłacamy składki także za zatrudnionych pracowników.

Jak się rozliczać?

Deklaracje możemy złożyć w ZUS w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli składki rozliczane są za pięć lub mniej osób, możemy przekazać dokumenty w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie ZUS lub przesłać je pocztą. Jeśli natomiast zatrudniamy więcej niż pięć osób, musimy tę czynność wykonać elektronicznie, korzystając z programu Płatnik lub ePłatnik. W przypadku „Płatnika”, do podpisywania dokumentów będziemy musieli użyć elektronicznego podpisu.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz