Materiał Partnera

Jak rozliczać czas pracy kierowców?

Jak rozliczać czas pracy kierowców?

Ustawa o czasie pracy kierowców zobowiązuje przedsiębiorców do tworzenia ewidencji czasu pracy każdego zatrudnionego kierowcy. Są to skomplikowane i bardzo odpowiedzialne zadania, powierzane zazwyczaj wyspecjalizowanym firmom, posiadającym profesjonalne oprogramowanie, które ułatwia rozliczanie czasu pracy kierowców. W naszym artykule przybliżamy ten proces.

Czas pracy realnej i przestoju

Dokumenty, jakie przekazywane są w ramach ewidencji czasu pracy, zawierają dane wynikające wprost z ustawy o czasie kierowców, a ich zakres może przyprawić o ból najtęższe księgowe głowy. Warto znać zasady, jakimi należy się posługiwać podczas rozliczenia czasu pracy kierowcy. Przedstawiamy kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę w takiej sytuacji.

Za normę uznaje się wymiar czasu pracy w odpowiednim miesiącu. Oblicza się go wg wzoru: iloczyn ilości dni roboczych oraz normy dziennej, czyli 8 godzin. Norma może być jednak skorygowana przez przysługujący pracownikowi urlop lub zwolnienie lekarskie. Praca realna jest z kolei sumą pracy rozliczonej na podstawie tachografu i ręcznych wpisów zrealizowanych przez operatora programu na podstawie deklaracji przewoźnika, uwzględniających m.in. naprawę pojazdu lub doliczoną pracę na magazynie.

W usługach transportowych każdy kierowca ma ustalony czas przewidziany na realizację zadań przewozowych. Czas pracy określa się w ujęciu godzinowym, ale zaokrąglony do pełnej godziny (rozkład czasu pracy wynosi 8 nawet w przypadku pracy 7 godzin i 50 minut). Przestój jest właśnie uzupełnieniem dnia pracy do pełnych godzin, dlatego w rzeczywistości praca kierowcy jest sumą pracy realnej oraz przestoju.

Dodatkowe benefity

W ewidencji czasu pracy kierowcy podaje się także ilość godzin pracy w godzinach nocnych, czyli domyślnie pomiędzy 22:00 a 6:00. Godzina pracy w takiej porze oznacza dodatek wynoszący 20% stawki godzinowej, która wynika z płacy minimalnej. Dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej jest natomiast przyznawany za godzinę pracy w okresie niedzielno-świątecznym.

W przypadku nadgodzin pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 50% stawki godzinowej, chyba że są to nadgodziny w okresie nocnym. Wówczas dodatek wynosi 100% stawki godzinowej. Identyczny dodatek przysługuje w przypadku godzin nadliczbowych, które wynikają z przekroczenia normy czasu pracy tygodniowej (godziny nadliczbowe średniotygodniowe) lub w okresie rozliczeniowym (godziny nadliczbowe średniookresowe).

Ostatnim składowym ewidencji czasu pracy kierowcy są dyżury, które wynikają z gotowości w załodze, przerwy w jeździe lub przerwy w pracy. Godzina takiego dyżuru to 50% stawki godzinowej. Dodatek wynoszący 100% stawki godzinowej jest przeznaczony dla kierowców, którzy pozostają do dyspozycji pracodawcy w gotowości do wykonania pracy.

Warto przy tym pamiętać, że naruszenie obowiązku, jakim jest sporządzenie ewidencji czasu pracy kierowców grozi karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Mając na uwadze ten fakt, lepiej powierzyć dokonanie tej czynności profesjonalistom, jacy pracują w firmie Trans Expert.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz