Artykuł sponsorowany

Jak regenerować kości szczęki i zapobiegać ich zanikowi?

Jak regenerować kości szczęki i zapobiegać ich zanikowi?

Nieleczony ubytek zębowy, który nie zostaje uzupełniony może powodować zanik kości szczęki. Skutkuje to trudnościami w dalszym leczeniu stomatologicznym, dlatego specjalista może mieć problemy między innymi z wszczepieniem implantu zębowego. Jak można zregenerować tkankę kostną szczęki i żuchwy, aby nie uległa całkowitemu zanikowi?

Dlaczego kości szczęki ulegają zanikowi?

Główną przyczyną zaniku tkanki kostnej szczęki lub żuchwy jest utrata uzębienia. Przez brak jednego lub kilku zębów w kości występuje atrofia, czyli stopniowe procesy zanikowe. W przeciągu pierwszego tygodnia po utracie zęba może zaniknąć około 60% tkanki kostnej. Proces ten przebiega szybciej u osób starszych. Przez brak nawet jednego zęba zachodzą zmiany w budowie łuku zębowego, co jest spowodowane brakiem obciążenia mechanicznego szczęki i żuchwy, dlatego kości te nie biorą udziału w czynności takiej jak żucie. Dodatkowo może to skutkować chorobami stawów skroniowo - żuchwowych. 

Kolejną przyczyną zaniku tkanki kostnej mogą być przebyte urazy i choroby kości. Powoduje to między innymi osteoporoza, niektóre nowotwory, zapalenie kości lub dziąseł. Inną przyczyną jest paradontoza, którą wywołuje obecność bakterii oraz kamienia nazębnego w kieszonkach dziąsłowych. Doprowadza to do ubytków kości przy korzeniach zębów, odsłonięcia szyjek oraz zaniku dziąseł.

Skutki zaniku tkanki kostnej są poważne. Zęby, które sąsiadują z ubytkiem zaczynają stopniowo się nachylać w jego stronę. Powoduje to asymetrię uśmiechu oraz zaburzenia zgryzu, co może doprowadzić do ścierania szkliwa lub chorób przyzębia. Dodatkowo ząb, który znajduje się naprzeciwko ubytku traci podparcie, co skutkuje chwianiem się, a czasami nawet koniecznością usunięcia zęba. Zanik kości uniemożliwia także wprowadzenie nawet cienkich i krótkich implantów zębowych. 

W jaki sposób można zregenerować tkankę kostną?

Jak mówi stomatolog z Centrum Stomatologicznego Margo: Problem zaniku kości dotyczy coraz większej ilości osób. Dzięki rozwojowi medycyny możliwa jest odbudowa tkanki kostnej, aby między innymi móc wszczepić implant zębowy i odzyskać ładny uśmiech. Sterowana regeneracja kości polega na umieszczeniu w rekonstruowanym miejscu materiału kościozastępczego. Następnie pokrywa się go specjalną błoną zaporową, która chroni przed wrastaniem tkanek miękkich.


Dzięki zastosowaniu materiału kościozastępczego w chirurgii stomatologicznej po kilku miesiącach ulega on przebudowie na własną tkankę kostną pacjenta. Dlatego pełni rolę swoistej matrycy dla regeneracji i remodelowania kości. Materiał ten może być pochodzenia autogennego, czyli z kości pobranej od pacjenta. Innymi stosowanymi materiałami są również syntetyczne zamienniki kostne.

Kolejną opcją jest pobranie tkanki kostnej od zmarłego dawcy. Istnieje także materiał, który jest przetworzoną kością pochodzenia zwierzęcego, na przykład Geistlich Bio - Oss. Jest to naturalny materiał, który pochodzi z tkanki kostnej zwierzęcej i często jest wykorzystywany jako alternatywa dla przeszczepów kości. Dodatkowo stosuje się wtedy także Geistlich Bio - Gide, czyli błonę wytwarzaną z kolagenu wieprzowego, która przyśpiesza proces gojenia się ran.

Wszystkie materiały kościozastępcze różnią się między sobą właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Lekarz podejmując decyzję kieruje się cechami danego materiału oraz złożonością choroby danego pacjenta.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz