Materiał Partnera

Jak przygotować się do wizyty u notariusza?

Jak przygotować się do wizyty u notariusza?

 Wizyta u notariusz czeka nas między innymi wtedy, kiedy chcemy kupić bądź sprzedać nieruchomość. O czym warto pamiętać przy umówieniem wizyty, jakie dokumenty będą nam potrzebne – tego dowiemy się z poniższego tekstu.

Jak wybrać kancelarię notarialną

Zanim skorzystamy z usług notariusza, warto lepiej zapoznać się z jego działalnością. W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na dostępność usług wybranej kancelarii, a także wysokość opłat za wykonanie czynności notarialnej. Pamiętajmy, że notariusze mogą ustalać własne stawki za konkretne usługi, jednak – zgodnie z prawem – opłaty mogą osiągać wyłącznie ustalony poziom.

- Maksymalną wysokość stawek za konkretne usługi reguluje ustawa prawo o notariacie – mówi notariusz Artur PędrackiJeśli czynnością notarialną będzie np. sporządzeniu aktu notarialnego do umowy kupna sprzedaży nieruchomości o wartości 3000 złotych, wtedy za wykonanie takiej usługi notariusz może policzyć sobie maksymalnie 100 złotych. Cena wzrasta wraz z wartością nieruchomości. I tak za akt notarialny dla nieruchomości o wartości między 10 a 30 tysięcy złotych zapłacimy maksymalnie 710 złotych.

Czego potrzebujemy podczas wizyty?

Przed wizytą u notariusza powinniśmy pamiętać o zabraniu ze sobą stosownych dokumentów. Obowiązkowo powinniśmy posiadać dowód tożsamości, czyli dowód osobisty bądź paszport. Pozostałe dokumenty to, w zależności od wykonywanej czynności notarialnej:

  • Wypis z księgi wieczystej
  • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
  • Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości
  • Zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu

I inne. O tym, jakie konkretnie dokumenty będą nam potrzebne notariusz powinien nas poinformować po umówieniu się na wizytę. Wyjątek stanowi tutaj oczywiście dowód tożsamości, który powinniśmy móc okazać notariuszowi każdorazowo przy wykonywaniu czynności notarialnych wszelkiego rodzaju. Jeśli stroną przedstawianą w akcie notarialnym są dwie osoby, obie powinny posiadać swój dokument tożsamości.

O czym warto pamiętać?

Sporządzanie aktu notarialnego to nie jedyne zadanie notariusza. Do jego pozostałych obowiązków należy między innymi wyjaśnianie wszelkich dotyczących aktu notarialnego wątpliwości swoich klientów, a także nanoszenie na akt – o ile jest to uzasadnione – odpowiednich poprawek. Jest on również odpowiedzialny za sprawdzanie wiarygodności dostarczonych do sporządzenia aktu dokumentów. Akt notarialny przed podpisaniem powinien zostać nam udostępniony do zapoznania się, a bezpośrednio przed podpisaniem jeszcze raz odczytany przez notariusza. Każda ze stron otrzymuje na końcu jednogłośnie brzmiący odpis, zaś oryginał zostaje u notariusza, który po upływie 10 lat odsyła go do archiwum sądowego.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz