Jak przygotować dziecko do spirometrii?

Jak przygotować dziecko do spirometrii?

Spirometria to potrzebne badanie. Czasami są sytuacje, w których trzeba je wykonać dziecku. Nie jest to proste zadanie. Ważne, aby rodzic przygotował odpowiednio dziecko do badania i wytłumaczył, dlaczego ono jest tak ważne. Przeczytać, od jakiego wieku możliwe jest wykonanie badania. Sprawdź, jakie są wskazania do spirometrii u dzieci.

Ile dziecko musi mieć lat, żeby poddać się badaniu?

Na spirometrię mogą zostać wysłane dzieci, które ukończyły szósty rok życia. Dla młodszego dziecka opanowanie właściwej techniki wykonywania badania spirometrycznego może być problematyczne. Prawidłowe wdechy i wydechy będą utrudnione, przez co badanie będzie niemiarodajne. Samo badanie jest bezpieczne i nie występują po nim żadnego rodzaju powikłania.

Jak przygotować dziecko do badania?

O potrzebie badania decyduje lekarz. To pediatra wypisuje skierowanie, z którym można iść do szpitala – z lekarzem można przedyskutować wszelkie wątpliwości. Lekarz powinien także dać ci wskazówki dotyczące przebiegu badania i przygotowania na nie dziecka.

Przed wybraniem się na spirometrię należy porozmawiać z dzieckiem. Wyjaśnić, że spirometria nie boli i jest bardzo potrzebna, konieczna do poprawy stanu zdrowia. Trzeba uprzedzić, że należy się słuchać osoby, która będzie przeprowadzać badanie.

Dobrze jest opisać dziecku przebieg badania. Opowiedzieć o klipsie, który będzie założony na nos – w innym wypadku dziecko może się tego przestraszyć, czego konsekwencją może być nieudane badanie.

Wskazane jest wykonanie z dzieckiem ćwiczeń w domu. Polegają one na dmuchaniu powietrza w balon, świeczkę lub wiatrak. Należy pamiętać, że badanie wymaga ścisłej współpracy pomiędzy pacjentem a osobą wykonującą badanie – trzeba o tym powiedzieć dziecku, żeby zrozumiało, że sukces badania będzie zależał także od niego.

Warto podkreślić, że samo badanie trwa krótko 10-15 minut. Wydruk dostępny jest bezpośrednio po badaniu. Opis jest dodatkowo płatny i gotowy jest do siedmiu dni roboczych od momentu wykonania badania. Przeczytaj, jak wygląda badanie.

Jakie są wskazania do spirometrii u dzieci?

Wykonanie spirometrii u dzieci zalecane jest w przypadku podejrzenie zwężenia dróg oddechowych. Jeżeli u dziecka istnieje podejrzenie astmy, wykonanie badania jest uzasadnione. Jeżeli przebyło ono chorobę płuc, także warto przeprowadzić badanie. Duszność w okresie pylenia drzew i traw czy ogólna duszność, powinny zaalarmować rodzica.

Pamiętać należy, że na dwie godziny przed badaniem, dziecko nie powinno jeść obfitych posiłków. Nie powinno też wykonywać ćwiczeń czy aktywności, które zmęczą jego organizm – to wszystko może negatywnie wpłynąć na wiarygodność badania.

Jak lekarz odczytuje wyniki spirometrii?

Po wykonaniu spirometrii uzyskuje się wykres. Nazywa się go krzywą przepływ-objętość. Na tej krzywej oznaczone są przepływy powietrza przez drogi oddechowe oraz objętość powietrza podczas wdechu i wydechu.

Lekarz sprawdza kształt krzywej. Jeżeli zauważalne są odchylenia, można podejrzewać stan chorobowy. W ocenie stanu zdrowia istotne są także inne parametry. Na wyniki mają wpływ płeć, wiek oraz wzrost. Zwykle w wynikach podany jest procentowy odsetek wartości należnej dla danego dziecka. Kiedy wyniki badania spirometrycznego spadają poniżej 80%, są one nieprawidłowe. 

Oceń artykuł (1)
4,0
Komentarze
Dodaj komentarz