Materiał Partnera

Jak przygotować dobry plan finansowy?

Jak przygotować dobry plan finansowy?
Biznesplan jest opisem przedsięwzięcia, który ma zostać zrealizowany w ramach nowej działalności.  Jego przygotowanie pozwala rzucić światło na działanie powstającej firmy i może pomóc w prognozie zysku oraz strat. To właśnie analiza finansowa jest najważniejszą częścią każdego biznesplanu. Na czym polega i jakie cechy powinna mieć, aby uznać ją za rzetelne źródło informacji?

Czym jest analiza finansowa?

Prognozowane koszty i zyski działalności powinny być jak najobszerniej opisane w biznesplanie, gdyż to właśnie one stanowią jego główną część, a pozostałe elementy są jedynie dodatkiem złożonym z ogólnych informacji. Przygotowując plan finansowy, należy między innymi odpowiedzieć na takie pytania, jak:

  • Skąd będzie pochodziło finansowanie działalności?
  • Jakie są planowane wydatki oraz przychody i jak wygląda ich wzajemny stosunek?
  • Jakie zyski planuje osiągać przedsiębiorca w ramach nowej działalności?
  • Ile czasu potrzeba na osiągnięcie stabilizacji finansowej firmy?

Analiza finansowa to bardzo ważny etap powstającego biznesu i polega przede wszystkim na oszacowaniu, czy dane inwestycje okażą się korzystne dla firmy. Jeśli są one ryzykowne, wówczas trzeba ocenić, czy w razie niepowodzenia warto narazić nowe przedsiębiorstwo na straty. Jeśli analiza finansowa wykazuje, że firma nie przyniesie oczekiwanych zysków, najlepszym rozwiązaniem jest zrezygnowanie z realizowania biznesplanu i ponowne jego napisanie lub zmodyfikowanie.

Cechy dobrej analizy finansowej

Żeby analiza finansowa zawierała rzetelne informacje, powinna być przygotowana przez doświadczoną i odpowiednio wykwalifikowana osobę. Pomoc w sporządzaniu biznesplanów oferuje między innymi Kancelaria Auditingu i Podatków ALFA, której siedziba znajduje się w Grójcu.

Dobra analiza finansowa zawiera dokładnie przeanalizowane takie elementy, jak:

  • nakłady, które będą konieczne na realizację przedsięwzięcia (zakup lub wynajem siedziby, wyposażenie pomieszczeń, zakup towarów i środków transportu, narzędzia marketingowe);
  • źródła finansowania działalności (wkład własny, kredyty, dofinansowania);
  • bieżące koszty prowadzenia firmy;
  • wysokość i dynamika generowanych przychodów;
  • wielkość zysków, jakie zamierza wypracować przedsiębiorstwo.

Plan finansowy ujęty w biznesplanie powinien przewidywać zyski i wydatki nie tylko na samym początku, ale na najbliższe 3-5 lat. Przygotowany z pomocą profesjonalnej kancelarii może stanowić rzetelny dokument, a postępowanie według informacji w nim zawartych pozwoli na utrzymanie się działalności na rynku i generowanie oczekiwanych zysków.

Opracowanie:
Warszawa, al. Jana Pawła II 29, (atrium Plaza)
tel. 600 362 668
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz