Materiał Partnera

Jak przeprowadzić podział spadku?

Jak przeprowadzić podział spadku?

Otwarcie spadku następuje w momencie śmierci spadkodawcy. Jest to sytuacja niewymagająca dalszych formalności, spadkobiercy nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów, czy oświadczeń woli. Jednak, jeśli jest ich więcej niż jeden, sprawy mogą się zacząć komplikować i w tej sytuacji konieczne staje się przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i jego podział. Dowiedz się, co dokładnie należy w tej sytuacji zrobić.

Co oznacza podział spadku i jak się go przeprowadza?

W momencie śmierci osoby posiadającej jakiś majątek przechodzi on w całości na spadkobierców, którzy stają się współwłaścicielami całości majątku. Przeprowadzenie podziału spadku ma na celu zerwanie tej współwłasności i rozdysponowanie rzeczy i praw, które wchodzą w skład majątku wspólnego, do majątku własnego poszczególnych spadkobierców. Nieco inaczej ma się sprawa ze zobowiązaniami osoby zmarłej. Otóż długi spadkowe nie przechodzą na nich z mocy prawa, a dopiero na mocy orzeczenia o dziale spadku. Wtedy spadkobiercy stają się odpowiedzialni za nie w stosunku wielkości udziału, jaki przypada im w spadku.

Jak widać przeprowadzenie podziału spadku może być dość skomplikowane. W tej sytuacji można doprowadzić do podziału polubownego, albo poprzez postępowanie sądowe. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Moniki Ochnio-Pawluczuk specjalizują się w wielu dziedzinach prawa, w tym właśnie w prawie rodzinnym i spadkowym. Przystępując do podziału spadku warto wiedzieć jaki jest najlepszy sposób podziału spadku, na czym polegają mediacje oraz polubowny podział i czym się różnią od postępowania przed sądem.

Polubowny podział spadku, czy postępowanie sądowe? Dowiedz się o nich więcej!

Warto wiedzieć, że aby zawrzeć polubowny podział spadku, wszyscy spadkobiercy muszą pozostawać w zgodzie co do wszystkich jego aspektów, czyli tego, czy podział jest w ogóle potrzebny, w jaki sposób, a także, w jakiej formie ma zostać dokonany. Oznacza to, że każda osoba musi się zgodzić co to tego, jakie rzeczy i prawa przypadną poszczególnym spadkobiercom i w jakiej części, oraz czy rzeczy te staną się faktyczną własnością spadkobierców, czy też na przykład nastąpi ich sprzedaż, a następnie podział pomiędzy wszystkich uzyskanej sumy. Takie kwestie można ustalić na przykład w drodze mediacji z udziałem prawnika. Jeśli mediacje nie przynoszą rezultatu i nie da się uzyskać jednomyślności pomiędzy spadkobiercami, nie pozostaje nic innego, jak wystąpienie na drogę sądową i przeprowadzenie sądowego podziału spadku.

Opracowanie:
Siedlce, ks. bpa Świrskiego 14
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz