Materiał Partnera

Jak przechowywać ładunki w magazynach?

Jak przechowywać ładunki w magazynach?

Proces magazynowania towarów jest bardzo ważnym elementem całego transportu. Odpowiednia organizacja pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni magazynu oraz na właściwe przechowywanie towaru. Jeśli ładunek w magazynie składowany jest na paletach, dobrym pomysłem może być inwestycja w regały paletowe. Sprawdzają się one również w przypadku towaru przechowywanego luzem.

Metoda wolnych i stałych miejsc

Przechowywanie towarów w magazynie to skomplikowany proces, co dla osób niezwiązanych z tym tematem może być zaskakujące. Oprócz metod magazynowania, które umówimy poniżej, warto pamiętać o dobrych narzędziach – czyli o pojemnikach magazynowych. Znajdziemy je w ofercie takich firm, jak na przykład Palbox. Okazuje się, że wyróżnia się pięć podstawowych technik składowania towarów. Metoda wolnych miejsc polega na umieszczeniu ładunków tam, gdzie po prostu jest wolne miejsce. Stosuje się to w przypadku towaru o różnej częstotliwości wydań i przyjęć. W ten sposób zaoszczędzić można nawet do 25% powierzchni składowej. Metoda stałych miejsc składowania polega z kolei na tym, że towar ma swoje przypisane na stałe miejsce składowania. W ten sposób można znacznie zwiększyć przejrzystość zagospodarowania przestrzeni w magazynie. Pozwala to również na łatwe odszukanie w każdej chwili danego towaru. Z drugiej strony technika ta cechuje się raczej niskim stopniem wykorzystania powierzchni magazynowej.

Metoda rotacji i poziomów składowania

Metoda rotacji oparta jest natomiast na częstotliwości wydawania towaru. Im jest ona większa, tym droga transportowa podczas przemieszczania jest krótsza. Tym samym towary są podzielone na grupy w zależności od częstotliwości ich pobrań, co ma swoje uzasadnienie praktyczne. Metoda według poziomów składowania oparta jest na podziale ładunków w zależności od ich ciężaru. Na tej podstawie ładunki są przydzielane do danej grupy, które oznacza się literami A, B i C. A to ładunki ważące ponad 600 kilogramów, B obejmuje ładunki o wadze od 400 do 600 kilogramów, a grupa C to ładunki lekkie o wadze do 400 kilogramów.

Metoda jednostek ładunkowych

Ostatnią metodą przechowywania ładunków w magazynie jest metoda według jednostek ładunkowych. Cechuje się ona bardzo dużą liczbą jednostek towarowych, które przechowywane są na regałach wysokiego składowania. W tym przypadku asortyment jest podzielony na kilka grup - ponadgabarytowy, normalny oraz małogabarytowy. Każda z wymienionych metod ma oczywiście swoje wady i zalety. Podczas wyboru odpowiedniej metody w danym przypadku należy wziąć pod uwagę szereg czynników m.in. rodzaj przechowywanego w magazynie towaru, częstotliwość dostaw, wielkość samej powierzchni magazynowej i rodzaj półek, które są do dyspozycji.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz