Materiał Partnera

Jak przebiega tłumaczenie dokumentów samochodowych z języka włoskiego?

Jak przebiega tłumaczenie dokumentów samochodowych z języka włoskiego?

Każde tłumaczenie dokumentów samochodowych z innego języka na polski musi być uwierzytelnione, czyli potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty w języku włoskim nie są w tym względzie wyjątkowe. Jeśli zatem będziemy chcieli zarejestrować w Polsce sprowadzony z Włoch samochód, musimy liczyć się z tym, że konieczne będzie skorzystanie z usług profesjonalnego tłumacza.

Co zrobić, aby zarejestrować w Polsce samochód sprowadzony z Włoch?

Aby zarejestrować samochód sprowadzony z Włoch musimy spełnić szereg warunków. Większość z nich wiąże się ze złożeniem odpowiednich dokumentów w odpowiednim wydziale komunikacyjnym. Najczęściej jednak w omawianym przypadku otrzymujemy auto z włoskimi „papierami”, których polski urząd nie przyjmie. W takim przypadku konieczne jest udanie się z nimi do tłumacza przysięgłego języka włoskiego, takiego jak Alicja Korzeniewska.

Jakie jednak konkretnie dokumenty samochodowe musimy przetłumaczyć na potrzeby wydziału komunikacyjnego? Jest to przede wszystkim dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o dopełnieniu formalności urzędowych. Dodatkowo w niektórych urzędach potrzebny będzie także dokument, który potwierdzi, że wnioskodawca jest właścicielem pojazdu. Może to być faktura lub umowa. Nazwy wyżej wymienionych dokumentów w języku włoski to kolejno carta di ciroclazione oraz attestazione di presentazione formalita.

Co znajdziemy we włoskich dokumentach samochodowych?

Carta di ciroclazione, czyli dowód rejestracyjny pojazdu, jest odpowiednikiem polskiego dokumentu. Znajdziemy tam informacje o pierwszej rejestracji pojazdu, o wariancie wyposażenia oraz o parametrach fabrycznych auta. Znajduje się tam także naklejka informująca o wyrejestrowaniu samochodu. Znajdzie się tutaj miejsce również na informacje związane z przeglądami technicznymi i zmianami właścicieli auta. Dowód rejestracyjny informuje też o obecności instalacji LPG lub haka.

Usunięcie z włoskiego rejestru pojazdu skutkuje wydaniem attestazione di presentazione formalita, czyli zaświadczenie o dopełnieniu formalności urzędowych. Zawiera ono dane identyfikacyjne pojazdu, informację o dokonanej czynności (wyrejestrowaniu pojazdu lub przeniesieniu własności) oraz kod pozwalający na weryfikację autentyczności i pobranie certificato di proprieta' digitale, czyli cyfrowego dowodu własności.

Tłumaczenie włoskich dokumentów samochodowych – dodatkowe informacje

Umowa czy faktura związana z kupnem włoskiego samochodu może być dwujęzyczna, ale tak czy inaczej konieczne jest poświadczenie jej polskiej wersji przez tłumacza przysięgłego języka włoskiego.

Tłumaczenie dodatkowych dokumentów, które otrzymujemy razem z autem, nie jest wymagane w celu jego rejestracji w Polsce. Możemy oczywiście je zlecić, ale wydział komunikacyjny nie będzie wymagał ich przedłożenia.

Termin realizacji tłumaczeń dokumentów samochodowych z języka włoskiego wynosi zazwyczaj jeden dzień roboczy.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz