Materiał Partnera

Jak przebiega rozwód cywilny?

Jak przebiega rozwód cywilny?

Polskie małżeństwa coraz częściej kończą się rozwodem. Według danych GUS, w dużych miastach decyzję o rozstaniu podejmuje ponad połowa par małżeńskich! Sprawa rozwodowa odbywa się w sądzie okręgowym, a pozew o rozwód może złożyć każdy z małżonków. Jak przebiega rozwód cywilny? Jakie są skutki orzeczenia rozwodu? Poznajmy szczegóły postępowania rozwodowego.

Złożenie pozwu rozwodowego

Choć stojąc na ślubnym kobiercu, przez myśl nie przechodzi nam rozstanie, nie każde małżeństwo jest szczęśliwe. Czasami staramy się ratować związek za wszelką ceną, ale nie zawsze ma to sens. Jeżeli uczucie wygasa i wspólne chwile są dla nas katorgą, być może jedynym rozwiązaniem jest rozwód.

Pozew o rozwód może złożyć każda ze stron. Należy w nim zawrzeć:

  • dokładne dane stron pozwu: powoda i pozwanego, wraz z adresem zamieszkania i numerem PESEL,
  • datę i miejsce, w którym składamy pozew,
  • żądania pozwu, w tym żądanie o rozwiązanie małżeństwa, ustalenie władzy rodzicielskiej oraz alimentów,
  • uzasadnienie pozwu, w tym datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego, datę urodzenia i wiek dzieci, miejsce pracy i zarobki powoda i pozwanego oraz przyczynę rozpadu małżeństwa. Można też wskazać świadków, którzy złożą zeznania w trakcie rozprawy rozwodowej,
  • podpis powoda.

Do pozwu trzeba załączyć stosowne dokumenty, przede wszystkim akt małżeństwa, akty urodzeń dzieci oraz zaświadczenie o zarobkach konieczne do przyznania alimentów.

Pozew składamy do sądu okręgowego zgodnego z miejscem zamieszkania. Jeśli tego nie zrobimy, postępowanie może trwać dłużej ze względu na konieczność przekazania pozwu do właściwej instytucji. Podczas składania pozwu musimy też uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Wysyłając dokumenty pocztą, nie zapomnijmy o włożeniu do koperty dowodu wpłaty – mówi nasz ekspert z kancelarii adwokackich Paszek, Trzaska-Paszek w Jaworznie.

Przebieg rozwodu cywilnego

Po rozpatrzeniu dokumentów przez sąd zostaje wyznaczona dokładna data i godzina rozprawy rozwodowej. Sąd może uznać, że są szanse utrzymania małżeństwa, wówczas kieruje strony do mediacji. Mediacje mogą być konieczne również w celu ustalenia spornych kwestii, dotyczących opieki nad dziećmi czy alimentów.

Ponadto, sąd przeprowadza postępowanie dowodowe w celu ustalenia okoliczności rozkładu pożycia. Jeśli para nie ma dzieci, a obie strony wyrażają zgodę na rozwód, sąd może skrócić postępowanie i orzec rozwód cywilny po przesłuchaniu obu stron. W wyroku rozwodowym orzeka, kto jest winny rozkładowi pożycia, kto będzie obejmował władzę rodzicielską (w przypadku posiadania potomstwa), a także czy któraś ze stron będzie płacić alimenty. Rozstrzyga również kwestie związane ze wspólnym mieszkaniem i podziałem majątku.

Po wydaniu wyroku mamy prawo do złożenia apelacji, którą rozpatruje sąd apelacyjny.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz