Jak przebiega rozwód?

Jak przebiega rozwód?

Jeżeli decyzja o rozwodzie została już podjęta, dobrze jest pomyśleć, o postanowieniach, które trzeba będzie uzgodnić jeszcze przed procesem rozwodowym. Dobrze jest także wiedzieć, co będzie od nas wymagane. Dowiedz się, o co należy zadbać przed oddaniem pozwu rozwodowego, jak przebiega cały proces i które kwestie są najistotniejsze.

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego to warunek, jaki musi zostać spełniony, aby otrzymać rozwód. Wiąże się to z tym, że wszelkie więzi pomiędzy małżonkami – emocjonalne, fizyczne oraz ekonomiczne zostały zerwane. Wtedy właśnie można wystąpić z żądaniem, aby małżeństwo zostało rozwiązane. Przeczytaj, jakie przyczyny rozwodów są najczęstsze.

Pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd może odmówić udzielenia rozwodu. Głównie są to przypadki, kiedy para ma małoletnie dzieci. Ich dobro jest najważniejsze. Dlatego, jeżeli sąd uzna, że rozwód przyczyni się do krzywdy dziecka lub dzieci, nie udzieli go.

O co należy zadbać przed złożeniem pozwu rozwodowego?

Najważniejsze, aby rozwód był jak najmniej traumatyczny. Dlatego kluczem to sukcesu jest szybki rozwód. Najlepiej jest, jeżeli zdecydujecie się na pozew bez orzekania o winie. Przed jego złożeniem należy zadecydować o:

  • podziale wspólnego majątku;
  • sprawowaniu opieki nad dziećmi;
  • korzystaniu ze wspólnego mieszkania;
  • orzeczeniu o winie.

Warto skorzystać z pomocy prawnika. Profesjonalna pomoc ułatwi wiele spraw. Pozew rozwodowy musi być napisany i uargumentowany. Przeczytaj, jak napisać pozew rozwodowy.

Przebieg sprawy rozwodowej

Procedura rozwodowa jest skomplikowana. Rozprawa rozpocznie się po wywołaniu sprawy przez protokolanta. Najpierw ustala się, czy na proces stawiły się obie strony oraz świadkowie. Po weryfikacji świadkowie wychodzą, a strony przedstawiają swoje roszczenia oraz dowody.

Sąd następnie zadaje pytania dotyczące małżeństwa oraz rozkładu pożycia. Tylko ustalenie kwestii spornych przed rozprawą pozwoli na wydanie wyroku już po pierwszej rozprawie. Ważne, aby pamiętać wszystkie daty i okoliczności – sąd nie będzie miał wtedy wątpliwości co do prawdziwości Waszych zeznań.

Kolejny etap to postępowanie dowodowe. Najpierw przesłuchuje się stronę powodową a w dalszej kolejności stronę pozwaną. W bardziej skomplikowanych przypadkach jest dużo świadków oraz wiele materiału dowodowego. Nie musi tak być. Minimalny dopuszczalny zakres postępowania dowodowego to:

  • odpis aktu małżeństwa;
  • przesłuchanie małżonków.

Jest to najbardziej komfortowa sytuacja, możliwa tylko w przypadku rozwodu bez orzekania o winie i braku wspólnych dzieci, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Przebieg sprawy rozwodowej w dużej mierze zależy od podejścia małżonków i skomplikowania relacji i zobowiązań.

Po postępowaniu dowodowym, po raz drugi udziela się głosu stronom. To jest już jedyna szansa dla małżonków do wypowiedzenia się w sprawie. Strony albo podtrzymują swoje wnioski, albo odnoszą się do przeprowadzonego postępowania dowodowego. Ich wystąpienie kończy rozprawę – przewodniczący wydaje zarządzenie o jej zakończeniu.

Skład sędziowski udaje się wtedy na naradę. Zapada na niej wyrok o rozwiązaniu małżeństwa i podpisuje się sentencje wyroku. Jeżeli wszystkie kwestie sporne zostały wyjaśnione, a strony porozumiały się, zapada wyrok. Jeżeli jest inaczej, wyrok nie zapada. Wszystko rozkłada się na kilka rozpraw i może być bardzo czasochłonne i bolesne. Dlatego zawsze należy zrobić wszystko, aby się dogadać i uniknąć niepotrzebnych konfliktów. 

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz