Materiał Partnera

Jak przebiega produkcja kruszywa?

Jak przebiega produkcja kruszywa?

Kruszywo ma wiele zastosowań w przemyśle budowlanym. Służy m.in. do takich celów jak podwyższanie terenu, uzupełnienia pod kostką brukową czy jako materiał uszorstniający jezdnię na zimę. Stanowią one również element zapraw betonowych oraz materiał do utwardzania podłoża. Różni się ono zarówno sposobem produkcji, jak i pochodzeniem. Można wyróżnić kruszywa mineralne, sztuczne oraz pochodzące z recyklingu.

Pochodzenie kruszywa

Kruszywa mineralne to te, które są wynikiem erozji lub rozdrobnienia skał, w wyniku czego powstaje piasek, żwir oraz otoczaki. Mogą także powstawać w procesie rozdrobnienia skał litych. Często podlegają one dodatkowemu uszlachetnieniu, czyli płukaniu oraz przesiewaniu w celu usunięcia zanieczyszczeń pylistych, czyli ziaren nieprzekraczających wielkości 0,05 mm. Wydobywa się je zarówno z kopalni, jak i z dna rzek oraz jezior. Drugą odmianą są kruszywa sztuczne, które powstają w wyniku przetworzenia, np. wypalenia lub rozgrzania kruszyw mineralnych, jak wskazuje producent Andrzej Roguski

Kruszywo pochodzące z recyklingu

Kruszywo może być pozyskiwane zarówno metodami kopalnianymi, jak i pochodzić z recyklingu. W tym drugim wypadku pochodzi ono najczęściej z gruzu oraz innych materiałów powstałych podczas rozbiórek budynków. Ma to nie tylko wpływ na koszta takiego kruszywa, ale także niemałe znaczenie dla ekologii, ponieważ zarówno ogranicza eksploatowanie zasobów naturalnych oraz zmniejsza ilość zalegającego gruzu. Wskazuje się na to, że kruszywo pozyskane tą metodą może być wykorzystywane ponownie w celach budowlanych, ponieważ w świetle prawa nie zmienia po przeróbce swoich parametrów. Tym, co należy jednak zbadać, jest ewentualna obecność metali ciężkich, którą należy wyeliminować.

Zróżnicowanie kruszywa ze względu na rozmiar

Kruszywa mineralne mogą mieć zarówno charakter żwirowy, jak i podlegać rozdrobnieniu mechanicznemu. W wypadku kruszyw wtórnych to uzyskiwane są one tylko na drodze rozdrobnienia. Istnieją szczegółowe klasyfikacje kruszywa ze względu na jego wielkość. Do najmniejszych zalicza się tzw. wypełniacze, czyli granulki, które przechodzą przez sito o otworach o średnicy 0,063 mm. Istnieją także kruszywa drobne oraz grube, które mogą mieć bardzo wiele zastosowań, w zależności od stopnia uszlachetnienia lub modyfikacji. Mogą one być wykorzystywane w typowych pracach budowlanych, ale także spełniać funkcje ozdobne, jak to bywa np. w wypadku żwiru, który stanowi element wykończenia ogródków przydomowych.

Opracowanie:
Pruszków, 3 Maja 169
tel. 602 611 209
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz