Materiał Partnera

Jak prawidłowo zabezpieczać wykopy?

Jak prawidłowo zabezpieczać wykopy?

Branża budowlana niestety od wielu lat boryka się z dużym odsetkiem wypadkowości, zarówno wśród pracowników, jak i osób postronnych, szczególnie przy pracach związanych z wykopami. Przed wieloma tego typu zdarzeniami można się jednak uchronić, przede wszystkim dzięki prawidłowemu ich zabezpieczeniu, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak robić to prawidłowo?

Wykopy – charakterystyka i rodzaje

Wykopy to budowlane prace ziemne stałe (trwające dłużej niż rok) lub tymczasowe (trwające krócej niż rok). Poza czasem ich występowania, dzielą się także na szerokość dna wykopu i wówczas wyróżniamy: wąskoprzestrzenne (szerokość poniżej 1,5 m) oraz szerokoprzestrzenne (ponad 1,5 m). Duże znaczenie na zagwarantowanie bezpieczeństwa ma oczywiście także głębokość samego wykopu, przy czym te powyżej 3 m są one określane jako głębokie i wymagają jeszcze większej precyzji w ich osłanianiu. 


Jak właściwie zabezpieczać wykopy?

Pierwszym elementem, który wchodzi w skład prawidłowego zabezpieczenia wykopów, jest odgrodzenie miejsca ich występowania. Wykorzystuje się do tego ochronne balustrady wyposażone w czerwone światło ostrzegawcze, które spełnia swoją rolę po zmroku i w nocy. Przepisy wskazują, że takie poręcze mają znajdować się na 1,1 m wysokości nad terenem oraz w odległości co najmniej 1 m od krawędzi miejsca wykopu. Jeśli obszar prowadzenia robót nie może zostać właściwie odgrodzony, na wykonawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania stałego nadzoru.

Jak prawidłowo zabezpieczać ściany wykopów?

Jeśli pozwalają na to wyniki uzyskane po przeprowadzeniu badań gruntu, a także ekspertyza geologiczno-inżynierska, można wykonywać wykopy pozbawione umocnień, które będą mieć głębokość od 1 do 2 m. Duże znaczenie ma również tzw. bezpieczne nachylenie ścian stosowane gdy mamy do czynienia z gruntami wysoce nawodnionymi, skłonnymi do pęcznienia ziemiami iłowymi oraz terenami osuwiskowymi.

O czym pamiętać przy zabezpieczenia wykopów?

Jak przyznaje ekspert z firmy Nobis z Krakowa zajmującej się usługami budowlanymi, w tym także zabezpieczeniem wykopów, nawet jeśli plac budowy został przygotowany w prawidłowy sposób, wciąż niezbędne jest stosowanie się do kilku ogólnych zasad, w tym przede wszystkim zakazów:

  • przebywania osób pracujących w wykopach, jeśli te nie zostały właściwie zabezpieczone,
  • podcinania skarp oraz tworzenia nawisów,
  • przebywania osób w zasięgu pracy naczyń roboczych maszyny,
  •  prac na ziemiach gliniastych w trakcie ulewnych opadów deszczu,
  •  schodzenia do wykopów po rozporach bądź innych, nieprzeznaczonych do tego celu elementach obudowy.

Aby praca przy wykopach przebiegała szybko i bezpiecznie, konieczne jest prawidłowe zabezpieczenie terenu, które najlepiej zlecić wykwalifikowanym firmom budowlanym.

Opracowanie:
Kraków, os. Złotej Jesieni 6 lok. 67
tel. 12 648 75 73
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz