Artykuł sponsorowany

Jak prawidłowo przygotowywać umowy handlowe?

Jak prawidłowo przygotowywać umowy handlowe?

Nie istnieje jeden uniwersalny wzór umowy handlowej. Nie ma też żadnej precyzyjnej i jednoznacznej definicji, która opisywałaby jej zakres. Taka umowa może bowiem być zawierana zarówno w przypadku obrotu profesjonalnego między firmami, jak i  obrotu konsumenckiego, między firmą a klientem indywidualnym. Niezależnie  jednak od tego z kim będzie podpisywana, powinna być prawidłowo przygotowana, aby chronić interesy obu stron.

Umowy handlowe, podobnie jak inne pisemne umowy, muszą zawierać kilka podstawowych elementów, by można było je uznać za wiążące. Nie może w nich zabraknąć takich składowych jak: dane teleadresowe stron, czyli nazwy firm lub dane klienta indywidualnego, a także daty zawarcia umowy oraz jej przedmiot. W przypadku umów handlowych pomiędzy firmami należy pamiętać o kilku dodatkowych kwestiach, o których można przeczytać poniżej.

Terminy, płatności i zabezpieczenia

Kwestie finansowe są jednym z najistotniejszych elementów umowy handlowej. Na mocy porozumienia stron i wcześniej ustalonych stawek należy dodać w dokumencie stosowne kwoty wraz z terminami ich płatności. Należy także zabezpieczyć się na wypadek nieuczciwych kontrahentów, wprowadzając do umowy zapis dotyczący konieczności zapłaty odsetek lub kary pieniężnej w razie niewywiązania się z zawartych w niej postanowień.

Umowa handlowa, aby móc uznać ją za rzetelną i zabezpieczającą interesy obu stron, nie może zawierać dodatkowych zapisów, o których wprowadzeniu nie poinformowano, którejś ze stron. Dlatego wszystkie zamiany każdorazowo powinny być konsultowane między kontrahentami. Pozwoli uniknąć to nieporozumień  i niepotrzebnych sporów.

Jaki akty prawne pomagają w konstruowaniu umów handlowych?

W przypadku wątpliwości, dotyczących tego, jak powinno się konstruować umowy handlowe, należy zapoznać się z takimi aktami prawnymi jak Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz  Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.

Kiedy jednak nie ma czasu, by poznawać akty prawne od postaw, a zawiera się długoterminowe umowy, których stawką jest przyszłość firmy, wizyta w Kancelarii adwokackiej Mariusza Lewandowskiego może okazać się koniecznością. Zamiast zastanawiać się, jak konstruować umowę handlową, dobrze jest zdać się w tej kwestii na wiedzę i doświadczenie prawników, którzy takimi sprawami zajmują się od wielu lat, co pozwala im swobodnie tworzyć dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz