Materiał Partnera

Jak powinna przebiegać relokacja maszyn przemysłowych?

Jak powinna przebiegać relokacja maszyn przemysłowych?

Relokacja maszyn przemysłowych, a niekiedy całych fabryk to wieloczynnikowe wyzwanie zarówno pod względem technicznym, jak i logistycznym. Często wymaga ono kontaktu z samymi producentami maszyn, którzy dysponują nie tylko wiedzą o ich budowie, ale też pełną dokumentacją techniczną. Dodatkowo proces ten powinien przebiegać możliwie szybko, aby nie narażać klienta na przestoje w produkcji i straty finansowe.

Przygotowanie do demontażu maszyn

Przed rozbiórką linii produkcyjnej należy sporządzić pełen inwentarz urządzeń, które mają podlegać relokacji oraz tzw. dokumentację złożeniową, która ilustruje sposób montaży poszczególnych maszyn. Demontaż urządzeń przemysłowych musi być poprzedzony ich uziemieniem, aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia. Każda część linii produkcyjnej powinna zostać odpowiednio zabezpieczona przed załadunkiem. Podczas tego złożonego procesu mogą pojawiać się substancje szkodliwe, takie jak ciecze oleje oraz części maszyn, które muszą zostać poddane utylizacji, podkreślają pracownicy firmy Elana Pet.

Poddanie urządzeń badaniom nieniszczącym

Fragmenty linii produkcyjnej mogą wymagać konserwacji i przeglądom na różnych etapach transportu, który również nie jest obojętny dla jej stanu technicznego. Dlatego wybrane konstrukcje mogą podlegać na miejscu różnego rodzaju badaniom, które pozwalają na określenie czy podczas relokacji maszyn doszło do niewidocznych uszkodzeń lub zmniejszenia ich wytrzymałości. Badania wytrzymałościowe są prowadzone w specjalistycznych laboratoriach i mają one charakter nieinwazyjny.

Ponowny montaż linii produkcyjnej

Kiedy już wszystkie komponenty maszyn zostają przetransportowane do lokalizacji docelowej należy sprawdzić, czy posiada ona wszystkie istotne instalacje i uzupełnić ew. braki infrastruktury. Po ponownym montażu wszystkich urządzeń należy upewnić się, czy nie pozostały na nich zanieczyszczenia olejami lub folie ochronne, które mogą być wciągnięte w głąb mechanizmu. Ostateczne przekazanie maszyn do użytku musi być poprzedzone testem zasilania, który stanowi ostateczne świadectwo bezpieczeństwa działania linii produkcyjnej.

Opracowanie:
Toruń, Marii Skłodowskiej-Curie 73
tel. 56 656 15 17
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz