Materiał Partnera

Jak powinien wyglądać poprawnie wykonany projekt budowlany domu?

Jak powinien wyglądać poprawnie wykonany projekt budowlany domu?

Projektowanie domu wymaga olbrzymiego doświadczenia i jeszcze większych pokładów wyobraźni przestrzennej. Tylko nieliczne biura architektoniczne, a tak naprawdę architekci, potrafią przelać oczekiwania swoich klientów względem budowy domu względem możliwości budowlanych oraz planowanego kosztu inwestycji. Zobaczmy, czym powinien odznaczać się dobry projekt budowlany domu?

Projekt budowlany jest niezbędny, by otrzymać pozwolenie budowlane, a następnie odbiór techniczny budynku. Z tego względu niebagatelne znaczenie dla przyspieszenia wszelkich prac budowlanych ma wybór odpowiedniej pracowni architektonicznej.

Projekt budowlany według prawa musi być odpowiednio sformułowany

Aby otrzymać pozwolenie budowlane należy wykonać projekt poprawnie pod względem formalnym i merytorycznym. Podstawowym zadaniem architekta jest odniesienie planu zagospodarowania działki w odniesieniu do istniejących już zabudów na sąsiednich działek. Muszą być zatem podane taki informacje jak:

 • całkowita powierzchnia działki
 • rozmiar i usytuowanie budynku względem powierzchni całościowej
 • odległości poszczególnych obiektów względem granic
 • obecność istniejących elementów rozgraniczających (dojazdy, parkingi)
 • rozmieszczenie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, gazowych, studni itp.
 • rozmieszczenie obiektów dodatkowych na działce np. garaże, wiaty

Projekt koncepcyjny punktem wyjścia do stworzenia właściwego projektu

Prace nad projektem właściwym domu zaczynają się od stworzenia projektu koncepcyjnego. Projekt koncepcyjny to swego rodzaju wizja przestrzeni architekta oparta na oczekiwaniach klienta i możliwościach finansowo-inwestycyjnych klienta. Zwykle obejmuje on szkicowe zagospodarowanie terenu, umiejscowienie go względem otoczenia oraz rzuty z rozkładem funkcjonalnym pomieszczeń projektowanego budynku. W firmie architektonicznej takiej jak Inżynieris Biuro usług technicznych Tomasz Łuczak, jest to zawsze punkt wyjścia przy projektowaniu domów jednorodzinnych, czy też wykonania projektu komercyjnego.

Na podstawie zebranych od klienta informacji i dopracowanym projekcie wstępnym następuje tworzenie projektu budowlanego tak, aby:

 • Uwzględniał zagospodarowanie terenu
 • Spełniał wszelkie niezbędne warunki zabudowy
 • Był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Poprawnie stworzony projekt domu jednorodzinnego będzie dodatkowo składał się z opisu technicznego budynku, która będzie informować wykonawcę projektu to najważniejszych parametrach technicznych inwestycji jak:

 • sposób posadowienia budynku,
 • użyte do budowy materiały,
 • warunki geotechniczne terenu.
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz