Materiał Partnera

Jak powinien przebiegać montaż windy w budynku wielorodzinnym?

Jak powinien przebiegać montaż windy w budynku wielorodzinnym?

Dźwig osobowy, powszechnie znany jako winda, to urządzenie, które znacząco podnosi komfort przemieszczania się w wielokondygnacyjnym budynku. Pozwala osobom starszym czy cierpiącym na dysfunkcje ruchowe bez problemu wejść na wyższe piętra lub z nich zejść. Wciąż jednak istnieją obiekty, w których brakuje takiego udogodnienia. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by je zainstalować. Poniżej przybliżamy przebieg tego procesu.

Decyzja o montażu windy

Modernizacje to w przypadku budynków mieszkalnych konieczność. Z biegiem czasu bowiem zastosowane rozwiązania tracą swoją funkcjonalność, a w ich miejsce pojawiają się nowe, które mogą poprawić standard, a tym samym wygodę jego użytkowania. Korzyści płynące z instalacji windy, a to wpisuje się w obszar działań modernizacyjnych, obejmują:

  • bezpieczny transport mieszkańców w budynku,
  • zwiększenie wartości nieruchomości,
  • podniesienie atrakcyjności budynku w oczach potencjalnych lokatorów.

W większości przypadków decyzję o dobudowaniu dźwigu osobowego podejmuje wspólnota mieszkaniowa. Podczas zebrań omawia dostępne możliwości oraz wymienione wyżej efekty takiej inwestycji. Na tym etapie dobrym rozwiązaniem jest konsultacja ze specjalistą, który oceni stan techniczny budynku, co da podstawy dla dalszego planowania. Pozwoli określić również koszty całego przedsięwzięcia i uwzględnić je w budżecie, jakim dysponują mieszkańcy.

Wydawać by się mogło, że montaż dźwigu w istniejącym budynku to duże wyzwanie. Tymczasem różnorodność architektury oraz wielkości budynków wielorodzinnych sprawiają, że niemal w każdym bez większych przeszkód zainstalujemy windę. O lokalizacji szybu decyduje przy tym kształt klatki schodowej. W zależności od jej układu winda może zostać umieszczona w zewnętrznym szybie, w duszy klatki schodowej, obok schodów, albo wewnątrz ze schodami odbudowanymi na zewnątrz.

Projekt i prace budowlane

Kolejny krok ze strony inwestora – wspólnoty mieszkaniowej – to zaangażowanie firmy, która podejmie się realizacji przedsięwzięcia. Dobrze, gdy ten sam zespół zajmie się zarówno przygotowaniem projektu, jak i jego wykonaniem, co oferuje firma Tryb Dźwig z Bydgoszczy. Usprawni to przebieg inwestycji, ułatwi również komunikację między zleceniodawcą a wykonawcą. Warto przy tym pamiętać, że w zależności od miejsca, w którym ma zostać dobudowany dźwig osobowy, prace przy instalacji będą wyglądać nieco inaczej, a także charakteryzować się różnym stopniem złożoności czy też kosztów.

W przypadku windy montowanej w zewnętrznym szybie najpierw wykonuje się działania przygotowawcze takie jak usunięcie balkonów czy przygotowanie elewacji. Po tym następuje kolejno budowa szybu windy, instalacja urządzenia i prace wykończeniowe na korytarzach budynku. Jeśli dźwig umieszcza się w duszy klatki schodowej, konieczne jest wycięcie części schodów oraz położenie fundamentów. Następnie przeprowadza się montaż szybu, windy i wykańcza wnętrze budynku wokół windy. Instalacja urządzenia obok schodów wymaga ich usunięcia i zastąpienia nową konstrukcją, dalsze prace instalacyjne przebiegają tak jak we wcześniejszych sytuacjach. Najwięcej pracy wiąże się z montażem windy w miejscu schodów i ich odbudową na zewnątrz. Wówczas bowiem musi powstać nowa klatka schodowa oraz szyb dźwigu, w którym instaluje się urządzenie.

Standardowo cały proces zajmuje kilkanaście tygodni, z czego kilka trwa instalacja windy. W tym czasie pojawiają się utrudnienia w transporcie wewnątrz budynku, ponieważ działania prowadzone są w ciągu komunikacyjnym, często całkowicie go blokując. Niemożliwe jest jednak zamknięcie mieszkańców na tak długi okres, dlatego ważne jest, aby na czas realizacji inwestycji zapewnić mieszkańcom możliwość swobodnego opuszczania mieszkań oraz powrotu do nich. W wyjątkowych sytuacjach dostęp ten może zostać utrudniony na nie dłużej niż jeden czy dwa dni – z wcześniejszym uprzedzeniem lokatorów o zaistniałych okolicznościach.

Konserwacja oraz serwis

Po zakończeniu prac budowlanych nadchodzi moment na zawarcie umowy serwisowej. Utrzymanie dźwigu w sprawności to bowiem kwestia nie tylko jego funkcjonalności, ale również bezpieczeństwa. Na to wpływ ma prawidłowe użytkowanie, obejmujące między innymi przestrzeganie wytycznych co do maksymalnego udźwigu urządzenia, a ponadto też okresowe przeglądy windy. Te wykonywać powinni specjaliści z tej samej firmy, która realizowała budowę dźwigu w obiekcie. To oni najlepiej znają dany system oraz mają dostęp do pełnej dokumentacji związanej z jego instalacją. Bez trudu wykryją wszelkie nieprawidłowości, a w razie potrzeby dokonają skutecznych napraw.

Istotną kwestią jest przestrzeganie określonych w przepisach terminów przeglądów technicznych. Powinny odbywać się często, bo raz na miesiąc. W ich trakcie dokonuje się również prac konserwacyjnych takich jak smarowanie oraz regulacja elementów. Ponadto zaleca się, aby co pół roku zlecać wykonanie generalnej rewizji dźwigu osobowego. Dodatkowo od 2018 roku użytkownicy urządzeń transportu bliskiego, do jakich zalicza się windy, zobowiązani są do określania parametrów granicznych. Te są niezbędne do oceny ich stanu technicznego na podstawie dokumentów, które rejestrują przebieg eksploatacji lub, w razie ich braku, dobrej praktyki inżynierskiej.

Opracowanie:
Bydgoszcz, Nakielska 43a
tel. 52 373 18 76
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz

Warto przeczytać