Materiał Partnera

Jak postrzegają szkolenia i rozwój osobisty Millenialsi?

Jak postrzegają szkolenia i rozwój osobisty Millenialsi?

Postrzeganie świata i zjawisk związanych z karierą zawodową oraz swoją rolą na rynku pracy zmienia się wraz z warunkami, w jakich dorastają kolejne pokolenia. Każde kolejne ćwierćwiecze oznacza nową grupę pracowników ukształtowaną w odmienny sposób. Po pokoleniach pamiętających czasy transformacji na rynku pracy grupą dominującą powoli zaczynają się stawać Millenialsi, czyli grupa ludzi urodzonych między końcówką lat 80. aż po okolice roku 2000.

 

Kim są Millenialsi?

Pojawienie się na rynku pracy Millenialsów spowodowało niewielką rewolucję. Zaczęło się ukazywać wiele publikacji z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, które nie tyle badały fenomen tego pokolenia, ile dawały starszym wiekiem menedżerom wskazówki, w jaki sposób można dotrzeć do nowego pokolenia. Szybko bowiem okazało się, że stosowane do tej pory mechanizmy oceny, ewaluacji i motywowania przestały się w ich przypadku sprawdzać.

Okazało się, że Millenialsi są o wiele bardziej skoncentrowani na sobie i patrzą na wykonywane przez siebie obowiązki przez pryzmat własnych potrzeb i rozwoju kompetencji osobistych. Starsi pracownicy zwykle po prostu realizowali zlecane im zadania. Młodsi nie chcą postępować tak bezrefleksyjnie i często domagają się ich uzasadniania.

Ku zdziwieniu swoich przełożonych Millenialsi przykładają dużą wagę do informacji zwrotnej. O ile jednak w przypadku starszych pracowników były to zwykle komunikaty dotyczące popełnianych błędów, o tyle młodsi oczekują, że szef doceni ich wkład i będzie ich informował o ich sukcesach, nawet jeśli jest nimi po prostu zgodne z oczekiwaniami wykonanie zleconych zadań.

Osoby zajmujące się zarządzaniem szybko odkryły, że elementy początkowo brane za „dziwaczne i wygórowane oczekiwania Millenialsów” są tak naprawdę wielkim potencjałem, który można wykorzystać z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych.

 

Mocne strony Millenialsów

Koncentracja nowego pokolenia na sobie wydaje się pozornie czymś niepożądanym. Gdy się jednak nad tym głębiej zastanowić można dojść do wniosku, że Millenialsi są po prostu bardziej zainteresowani własnym rozwojem. Sprawia to, że chętniej i szybciej zdobywają nową wiedzę, a także cieszą się z możliwości brania udziału we wszelkiego typu kursach i szkoleniach.

Odkryto, że tego rodzaju działania są dla nich bardzo dobrym motywatorem do większej aktywności i pozwalają na połączenie celów organizacji, w ramach której funkcjonują z ich osobistymi dążeniami.

Millenialsi są szczególnie zainteresowani szkoleniami, które łączą rozwój osobisty ze zdobywaniem praktycznych umiejętności. Chętnie biorą udział w szkoleniach z umiejętności „miękkich” – komunikacji, radzenia sobie ze stresem czy współpracy w grupie. Ważne jednak, by pracować z nimi również przy użyciu tych kanałów i technologii, które jako „cyfrowi tubylcy” uważają za naturalne, m.in. portali społecznościowych czy komunikatorów – mówi ekspert z firmy Vademecum, specjalizującej się w organizowaniu konferencji i szkoleń.
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz