Materiał Partnera

Jak poprawnie wykonać niwelację terenu?

Jak poprawnie wykonać niwelację terenu?

Niwelacja terenu w języku geodetów oznacza dwie różne czynności: wyznaczanie wysokości pomiędzy punktami terenowymi i wyrównywanie terenu. Częściej jednak proces niwelacji wiąże się z wyrównaniem terenu i ukształtowaniem działki do dalszego jej wykorzystania. Efektem niwelacji jest wyrównanie działki i umożliwienie kolejnych działań inwestorowi. Na czym polega poprawna niwelacja terenu? I czy niezbędne jest pozwolenie?

Często nawet płaskie tereny mają pewne nierówności, które uniemożliwiają podjęcie działań inwestycyjnych. Wtedy należy zdecydować się na wyrównanie terenu na działce budowlanej. W czasie niwelacji wyznacza się wysokość gruntów, zaznacza się przebieg warstwic na mapach, wyznacza w terenie poziome i pochyłe powierzchnie przed pracami budowlanymi oraz dostarcza się informacji o profilu budowanych dróg. Pomiar ten może być przeprowadzony za pomocą różnych metod i narzędzi.Jak prawidłowo przeprowadzić niwelację terenu?

Proces wyrównywania terenu na działce jest czasochłonny i łatwo podczas jego realizacji o popełnienie błędów. Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie czynności specjalistycznej firmie, która posiada odpowiedni sprzęt i doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju usługi. Wyrównanie terenu należy rozpocząć od zakupu niwelatora, czyli urządzenia pokazującego  ukształtowanie terenu. Następnie wykonuje się szkic z naniesionymi naturalnymi spadkami działki i naturalnymi przeszkodami. Dopiero wówczas następuje właściwy proces niwelacji terenu. Na terenie działki należy przekopać ziemię i wyrównać wszelkie braki, zasypując je piachem lub żwirem. Z kolei nadmiar ziemi trzeba usunąć poza wyznaczony teren. Ostatnim etapem jest rozprowadzenie zakupionej ziemi i jej utwardzenie. Pomocny w tym przypadku będzie walec ogrodowy.

Czy na przeprowadzenie niwelacji terenu pozwolenie jest wymagane

Niwelacja terenu polega na wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego oraz odpowiedniego ukształtowania jej powierzchni.  Może ona stanowić wstępny etap dalszych robót budowlanych polegających na budowie obiektu budowlanego i w takim przypadku niwelacja terenu stanowi rodzaj prac przygotowawczych. Wykonywanie więc niwelacji terenu w celu dalszego prowadzenia inwestycji przed uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na budowę jest traktowane w świetle przepisów jako samowola budowlana i może skutkować podjęciem odpowiednich działań przez organy nadzoru budowlanego. Jeśli niwelacja ma na celu jedynie wyrównanie terenu do poziomu sąsiadów, to pozwolenie ani zgłoszenie nie będzie wymagane.

Profilowanie terenu warto powierzyć specjalistom, ale można je również wykonać samodzielnie, szczególnie jeśli działka budowlana nie jest duża lub jest przeznaczona pod mały ogródek. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość i starannie przygotować do wszystkich czynności.

Opracowanie:
Gdańsk, Maszynowa 2
tel. 502 026 381
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz