Materiał Partnera

Jak odzyskać dług?

Jak odzyskać dług?

Szukasz sposobu na odzyskanie długu? A może nie potrafisz wyegzekwować pieniędzy od dłużnika? Bez względu na okoliczności, wysokość zadłużenia oraz okres, który upłynął od udzielenia pożyczki, możesz zawalczyć o zwrot zobowiązań finansowych. Istnieje kilka legalnych sposobów na dochodzenie swoich należności. Nie daj się oszukać i zawalcz o swoje prawa.

Windykacja – przedsądowa czy sądowa?

Jedną z możliwości odzyskania długu jest windykacja przedsądowa. W tym celu warto zgłosić się po pomoc np. do Kancelarii Radcy Prawnego Moniki Wzorek, która skontaktuje się z dłużnikiem w celu ustalenia przyczyny opóźnienia w uregulowaniu należności. W wielu przypadkach sprawa zostaje rozwiązana na etapie przedsądowym. Dłużnicy, zdając sobie sprawę ze swojego położenia, na ogół wyrażają wolę polubownego rozwiązania sporu i wynegocjowania możliwego terminu spłaty należności. Radca prawny proponuje dogodną formę spłaty, np. w postaci ratalnej, oraz przedstawia konsekwencje uchylenia się od uiszczenia zobowiązania. W niektórych przypadkach wystosowuje także pisemne wezwania do zapłaty zawierające ostateczny termin spłaty należności.
Windykacja sądowa pozwala natomiast uzyskać wyrok z klauzulą wykonalności lub nakaz zapłaty wraz z odsetkami. Na podstawie tych dokumentów można rozpocząć działania egzekucyjne mające na celu odzyskanie długu.

Postępowanie zabezpieczające przy odzyskiwaniu długów

Wytoczenie powództwa i wszczęcie postępowania wykonawczego nie daje pewności, że należność zostanie wyegzekwowana. Zawsze istnieje ryzyko, umorzenia egzekucji zważywszy na brak majątku dłużnika. Aby uniknąć takiego scenariusza, radca może zaproponować przeprowadzenie postępowania zabezpieczającego, które ma na celu udzielenie tymczasowej ochrony prawnej wierzycielowi przez zapewnienie skutecznego wykonania orzeczenia sądowego.

Przedawnienie długu – co to dokładnie znaczy?

W myśl ustawy o przedawnieniu długów z 2018 roku okres przeterminowania niespłaconych zobowiązań upływa po sześciu latach od podpisania umowy. Po tym czasie dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia. W takich przypadkach sprawa jest bardziej skomplikowana, niemniej z pomocą dobrej kancelarii radcowskiej i wskazaniu indywidualnych okoliczności, które utrudniły ściągnięcie zobowiązań w terminie, istnieje możliwość pozytywnego rozwiązania sporu. W tym celu należy jednak zawrzeć ugodę z firmą windykacyjną.
Opracowanie:
Warszawa, Wąwozowa 25 lok. 30
tel. 692 003 771
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz