Materiał Partnera

Jak oddać samochód do kasacji? Kwestie formalne

Jak oddać samochód do kasacji? Kwestie formalne

Stary, wciąż psujący się samochód generuje zazwyczaj więcej kosztów, niż przynosi korzyści – jego wartość rynkowa jest dużo niższa, niż sumy, które musimy zapłacić za usuwanie wciąż pojawiających się usterek. W takiej sytuacji najrozsądniejszym rozwiązaniem jest pozbycie się auta. Możemy to zrobić na przykład oddając je do kasacji. Wyjaśniamy, jak cały ten proces wygląda od strony formalnej.

Kasacja samochodu – co będzie nam potrzebne?

Aby móc oddać samochód do kasacji musimy stawić się z nim w działającej legalnie Stacji Demontażu Pojazdu i przedstawić następujące dokumenty:

  • Dokument tożsamości – może nim być każdy dokument umożliwiający identyfikację właściciela pojazdu, zawierający jego zdjęcie, adres zameldowania oraz numer PESEL, a więc np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Jeśli samochód jest własnością dwóch osób, konieczne jest wylegitymowanie obu właścicieli – jeśli przy kasacji jest obecny jeden z nich, wystarczy okazanie kserokopii dowodu drugiej osoby wraz ze stosownym oświadczeniem.
  • Dowód rejestracyjny, bądź – w przypadku jego braku, np. w wyniku zatrzymania przez policję – potwierdzona przez właściwy wydział komunikacji kserokopia dowodu.
  • Karta pojazdu – o ile została wydana. Adnotacja o wydaniu lub niewydaniu karty pojazdu powinna znajdować się na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego. Jeśli nie posiadamy karty, bo uległa ona zniszczeniu lub została zgubiona, powinniśmy wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie
  • Jeśli samochód został zarejestrowany na firmę, konieczne jest dołączenie KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli kasację wykonuje pracownik firmy, właściciel powinien wypełnić stosowne upoważnienie.
  • Jeśli samochód nie został przerejestrowany po jego zakupie, należy okazać umowę sprzedaży bądź inny dokument potwierdzający własność pojazdu.

Kasacja pojazdu

Zanim samochód zostanie poddany kasacji, musi zostać zważony

- Ma to na celu stwierdzenie, czy z samochodu nie zostały wcześniej wymontowane części – mówi przedstawiciel firmy Autozlom24h.comZgodnie z przepisami masa samochodu oddane do kasacji nie może być mniejsza, niż 90% masy zapisanej w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli w wyniku ważenia okaże się, że masa ta jest mniejsza, stacja demontażu może domagać się dopłaty za każdy brakujący kilogram.

Po zważeniu samochodu stacja unieważnia dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeśli samochód taką posiada. Następnie stacja wystawia dla nas dwa zaświadczenia: o unieważnieniu dokumentów pojazdu oraz o jego zezłomowaniu. Z wydanymi zaświadczeniami musimy udać się do wydziału komunikacji, w którym samochód został zarejestrowany, byśmy mogli go wyrejestrować – tylko wtedy będziemy mogli odzyskać część składki OC. Na wyrejestrowanie auta mamy 30 dni od daty wydania dokumentów.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz