Jak leczyć mitomana?

Jak leczyć mitomana?

Patologiczne kłamstwo to choroba. Chory nie jest świadomy tego, że kłamie. Nie robi tego intencjonalnie. Przypadłość ta zaburza relacje z innymi i zakłóca obraz rzeczywistości. Z mitomanią należy walczyć. Przeczytaj, jak rozmawiać z osobą cierpiącą na mitomanię i jak leczy się patologicznych kłamców.

Co określamy mianem mitomanii?

Mitomanem jest osoba, która nie potrafi odróżnić prawdy od fikcji. Opowiada ona historie, które nie miały miejsca bez świadomości, że to nie jest prawda – granica pomiędzy światem realnym a fantazją się zaciera. Chory nie robi tego intencjonalnie. Jest to silniejsze i niezależne od niego. Przeczytaj, co to jest mitomania i jakie są jej objawy.

Jak rozmawiać z osobą cierpiącą na mitomanię?

Rozmowa z taką osobą nie jest prosta. Gubi się ona w swoich opowieściach, a współrozmówca może mieć problem z oceną czy to, co słyszy jest prawdą czy fikcją. Mitomania jest chorobą. Dlatego w komunikacji z chorym należy zachować ostrożność.

Celem kłamstw jest ukrycie problemów, pokazanie siebie w jak najlepszym świetle i stworzenie bezpiecznej rzeczywistości. Zderzenie kłamstwa z rzeczywistością nie jest wystarczające. Takie argumenty nie będą trafiać do chorego.

Mitoman na uwagi dotyczące jego kłamstw może reagować różnie. Trzeba wyczuć sytuację. Można spróbować delikatnie konfrontować swojego rozmówcę z rzeczywistym światem. Wskazywać nieścisłości w opowiadaniach. Nie jest to jednak proste.

Konfabulacja może początkowo przypominać mitomanię. Jednak w przypadku konfabulacji pacjenci mają problemy z pamięcią, zapominają wcześniejsze kłamstwa i zastępują je nowymi. Mitoman często bardziej trzyma się swojej wersji kłamstw – jest bardziej wiarygodny i może sprawiać wrażenie zdrowego.

Jak walczyć z mitomanią?

Patologiczne kłamstwo wymaga terapii. Źródła tej przypadłości mogą być bardzo różne – od traumatycznego dzieciństwa po choroby układu nerwowego. Wizyta u psychologa jest niezbędna. Rezultaty może przynieść tylko regularna terapia. Leczenie jest czasochłonne. Nie polega na podawaniu choremu środków farmaceutycznych, ale na konfrontacji z problemem. Jeżeli zaburzeniom osobowości towarzyszą stany takie jak: zaburzenia lękowe, nerwice, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa – należy włączyć leczenie farmakologiczne, które może okazać się dużą pomocą.

W niektórych wypadkach diagnozę postawić można już na pierwszym spotkaniu. Czasami wymaga to większej ilości rozmów i głębszej analizy. Nie jest to łatwy proces. Najskuteczniejsze efekty przynosi terapia, gdy chory jest świadomy swoich problemów oraz chce przestać kłamać. Podstawą leczenia jest psychoterapia.

Psychoterapeuta powinien być niezwykle cierpliwą osobą. Bardzo ważne jest także nawiązanie współpracy z najbliższymi chorego. Niejednokrotnie zdarza się, że krewni także potrzebują wsparcia psychologicznego.

Jak mitomania wpływa na relację?

Mitomania wpływa na nawiązywanie szczerych i otwartych relacji. Nie jest to proste. Życie z taką osobą to wyzwanie. Partner, który cierpi na mitomanię, powinien się poddać leczeniu. Bez tego próba zbudowania dłuższego związku najprawdopodobniej się nie powiedzie. Będzie to toksyczna relacja, której podstawą będzie brak zaufania. 

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz