Materiał Partnera

Jak kontrolować stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach?

Jak kontrolować stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach?

Dwutlenek węgla jest gazem naturalnie występującym w przyrodzie i w odpowiednio niskim stężeniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia oraz życia ludzi. Stąd tak ważne jest utrzymywanie go na właściwym poziomie, szczególnie w pomieszczeniach. Służy do tego nie tylko system wentylacyjny budynków, ale również specjalne czujniki wykonujące dokładne pomiary. W niektórych sferach przemysłu natomiast konieczne jest utrzymanie większej gęstości CO2.

Dopuszczalne stężenie CO2

Dwutlenek węgla jest niezbędną składową powietrza, którym oddychamy. Stanowi on bowiem podstawę procesu fotosyntezy i determinuje obecność życia na Ziemi w obecnej formie. Jego wartość jest zmienna, jednakże optymalne stężenie dla poprawnego funkcjonowania organizmu człowieka powinno oscylować w okolicy 0,04-0,06%. Obecna architektura budynków dąży do tworzenia jak najbardziej energooszczędnych obiektów, a nadmierna szczelność i niewłaściwa wentylacja pomieszczeń prowadzi do podwyższenia tej wartości. O ile przedstawione wartości są nietoksyczne dla osób przebywających wewnątrz, tak już stężenie na poziomie 1% powoduje przyspieszony oddech. Stały wzrost parametrów powoduje między innymi zawroty głowy, uczucie senności, zaburzenia widzenia, a w skrajnym przypadku śmierć.

Stabilizacja stężenia CO2

Regulowanie poziomu dwutlenku węgla jest możliwe przede wszystkim dzięki systematycznemu wietrzeniu pomieszczeń, ale także prawidłowej wentylacji. Wytyczne w tym zakresie narzucają normy PN-83/B-03430, EN 13779, DIN 1946. Może być ona wykonana w tradycyjny sposób, czyli za pomocą instalacji grawitacyjnej, w której czyste powietrze dostaje się kratkami nawiewowymi. Coraz więcej nowoczesnych budynków, jak również zakładów produkcyjnych jest wyposażona w wentylację mechaniczną, która jest o wiele bardziej efektywna od tej opisanej powyżej. Niemniej jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników budynku dobrze jest zaopatrzyć pomieszczenia w czujniki pomiaru stężenia dwutlenku węgla. Na takie rozwiązanie decyduje się coraz większa liczba zarządców obiektów użyteczności publicznej lub biurowców.

Monitorowanie stężenia CO2

W wielu dziedzinach przemysłu istotne jest jednak utrzymywanie poziomu dwutlenku węgla na stałym poziomie lub jego bieżąca kontrola ze względu na czynniki, które mogą przyspieszać zagęszczenie tego gazu. Rozwiązaniem tego problemu jest instalacja specjalistycznych czujników stężenia CO2. Nowoczesne urządzenia poza wykonywaniem pomiarów, mogą również regulować jego poziom w pomieszczeniu, a dodatkowo monitorują również wartość temperatury powietrza. Dostawcą takich rozwiązań systemowych jest między innymi firma Lab-El, znajdująca się w miejscowości Reguły.

Poza utrzymaniem niskiego poziomu dwutlenku węgla, w niektórych obszarach produkcyjnych wymagane jest także podwyższone stężenie. Sytuacja taka ma miejsce na przykład w przemyśle spożywczym podczas magazynowania owoców i warzyw dla zapewnienia im dłuższej świeżości. Podobnie wygląda to w hodowli roślin szklarniowych lub pieczarek. Czujniki można dostosować do konkretnych parametrów CO2, na które w konkretnych okolicznościach jest zapotrzebowanie.

Opracowanie:
Reguły, Herbaciana 9
tel. 22 753 61 30
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz