Materiał Partnera

Jak działają spektrometry Ramana? Zastosowania

Jak działają spektrometry Ramana? Zastosowania

Czym jest spektroskopia Ramana? To technika pozwalająca na pomiar promieniowania rozproszenia Ramana, czyli nieelastycznego rozproszenia fotonów. Do tego pomiaru wykorzystuje się specjalne spektrometry – czyli bardzo precyzyjne urządzenia pomiarowe. Jak one działają? I gdzie są stosowane? Odpowiedzi na te pytanie znajdziecie w naszym krótkim artykule.

Jak to działa?

Spektroskopia Ramana to metoda szeroko stosowana w analizie jakościowej i ilościowej różnych ciał stałych, gazów oraz cieczy. Jej zalety to przede wszystkim możliwość zastosowania ich w trakcie badania medycznego lub operacji oraz dokładność wyników. Ważna jest też duża ilość informacji, jaką uzyskujemy w ten sposób przy stosunkowo niskich kosztach. Na plus liczy się też to, że próbkę można zbadać bez konieczności wcześniejszego jej przygotowania. Taka analiza jest niedestrukcyjna dla badanego obiektu. Badany obiekt napromieniowywany, a następnie poddawany szczegółowej analizie. O tym, które drgania są aktywne w widmie rozproszenia Ramana, które można uznać za swego rodzaju ślad daktyloskopowy tkanki, decyduje symetria cząstki. Wyrażane jest to przez reguły wyboru, które określają, jakie jest prawdopodobieństwo zaobserwowania danego pasma. W widmie Ramana pojawiają się tylko te drgania, w których zmienia się polaryzowalność, w taki sposób, że ekstremum ma ona w położeniu równowagi.

Zastosowanie spektrometrów Ramana

Spektrometry to urządzenia wykorzystywane do różnych zastosowań. Pozwala na to precyzja i szybkość wykonywanego przy ich pomocy pomiaru. Spektrometry Ramana stosowane są między innymi przy diagnostyce miażdżycy czy osteoporozy. Świetnie sprawdzają się także w monitorowaniu leczenia chorób skóry.

- Jeśli zależy Państwu na szybkiej identyfikacji substancji chemicznych, która nie niesie ze sobą ryzyka zniszczenia pobranego materiału, czy nadmiernej ekspozycji osoby obsługującej analizator, polecamy jeden z naszych podręcznych spektrometrów Ramana. Urządzenia wykorzystujące tego rodzaju spektroskopię świetnie sprawdzają się w branży chemicznej, w medycynie i w farmacji – mówi przedstawiciel firmy Irtech Sp. z o.o. Kolejnym ważnym zastosowaniem spektrometrów Ramana w medycynie jest diagnostyka nowotworowa. Ta metoda, według wielu naukowców, może zastąpić badania histopatologiczne, które do tej pory pozostają standardem. Zastosowane spektrometrów Ramana pozwala na badanie bez konieczności pobierania materiału biopsji, które jest czasochłonne i inwazyjne.

Opracowanie:
Kraków, Wyżynna 8h
tel. 12 267 37 74
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz