Materiał Partnera

Jak działają maski filtracyjne?

Jak działają maski filtracyjne?

Praca w warunkach dużego zapylenia lub zadymienia może powodować poważne choroby dróg oddechowych. Aby temu przeciwdziałać, przepisy BHP nakładają obowiązek zastosowania specjalistycznego sprzętu, którego zadaniem jest ochrona układu oddechowego osób tam pracujących. Do najczęściej wykorzystywanych urządzeń należą maski filtracyjne. Zastosowane w nich technologie pozwalają na wyeliminowanie prawie sto procent szkodliwych substancji zawartych w powietrzu.

Budowa i rodzaje masek filtracyjnych

Obecnie na rynku jest dostępnych wiele modeli masek filtracyjnych. Różnią się one od siebie m.in. konstrukcją, materiałem, z którego zostały wykonane, czy typem zastosowanego filtra. Głównym zadaniem masek jest wyeliminowanie z wdychanego powietrza szkodliwych substancji poprzez zatrzymanie ich w elemencie filtrującym. Jednak to nie jedyne zalety masek filtracyjnych. Jak wyjaśnia ekspert dystrybutora masek filtracyjnych:

Maski filtracyjne prócz oczyszczania powietrza, które trafia do układu oddechowego, mogą stanowić doskonałą ochronę skóry twarzy. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadkach, gdy w otoczeniu znajdują się rozproszone cząstki związków chemicznych mogących powodować podrażnienie skóry. Takie sytuacje występują np. w zakładach chemicznych. Poza tym maski to doskonała ochrona oczu przed pyłami i innego rodzaju cząsteczkami, które choć nie wywołują podrażnień skóry, to mogą spowodować fizyczne uszkodzenie gałki ocznej, którego konsekwencje są najczęściej bardzo poważne.

Gdzie znajdują zastosowanie maski filtracyjne?

Obszary zastosowania masek filtracyjnych obejmują wiele branż przemysłowych. Urządzenia tego typu są obowiązkowym wyposażeniem miejsc, gdzie występują wysokie stężenia gazów, pyłów oraz innych zanieczyszczeń mogących przenikać do organizmu przez drogi oddechowe. W grupie podmiotów, które korzystają z masek filtracyjnych, znajdują się m.in. zakłady chemiczne, kopalnie, czy cementownie. Maski filtracyjne są również używane przez służby ratunkowe jak jednostki ochotniczych i zawodowych straży pożarnych oraz zespoły wyspecjalizowane w ratownictwie chemicznym. Nie można także zapominać o oddziałach wojskowych, które posługują się maskami przeciwgazowymi będącymi odmianą masek filtracyjnych. Na prawidłowe działanie masek filtracyjnych ma wpływ wiele czynników. Najważniejszym z nich jest materiał, z jakiego maska została wykonana oraz rodzaj zastosowanego filtra. Kupując maskę, należy sprawdzić, czy posiada ona wszystkie wymagane przez prawo certyfikaty, ponieważ tylko atestowane produkty są bezpieczne dla człowieka.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz