Materiał Partnera

Jak działają agencje pracy tymczasowej?

Jak działają agencje pracy tymczasowej?

Twoją firmę zaskoczył nagły brak pracowników, wywołany np. nieprzewidzianą kumulacją urlopów i zwolnień lekarskich? A może specyfika branży sprawia, że w określonym czasie chwilowo wzrosło zapotrzebowanie na pracowników? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, a dodatkowo nie chcesz tracić czasu i energii na organizowaną naprędce rekrutację, skorzystaj z pomocy agencji pracy tymczasowej.

Kto potrzebuje agencji pracy tymczasowej?

Nie każdy przedsiębiorca może pozwolić sobie na podpisywanie umów z pracownikami, którzy z założenia mają stanowić tylko doraźną pomoc. Co ważne, nie  wszyscy pracownicy chcą wiązać się długoterminowo z jednym pracodawcą. Studenci i emeryci, szukający dodatkowego zarobku, a także osoby bezrobotne,  które potrzebują dorywczego zajęcia na czas poszukiwania docelowego zatrudnienia, często decydują się na  pracę tymczasową.

Agencje pośrednictwa pracy ułatwiają pracodawcom i pracownikom tymczasowym nawiązanie współpracy. Po pierwsze, pozwalają obu zainteresowanym stronom szybko się odnaleźć. Po  drugie, zwykle zdejmują z pracodawcy obowiązek rozliczania się z personelem. Ponieważ pracownicy podpisują umowę z agencją, to właśnie ona wypłaca ich wynagrodzenie – wyjaśnia nasz rozmówca z warszawskiej firmy QPACK.

Jak działa agencja?

Pracownicy tymczasowi, z których usług korzystają rozmaite firmy, są faktycznie zatrudnieni w agencji pośrednictwa, przy czym w kwestii formy zatrudnienia istnieje dowolność: może to być umowa o pracę, zlecenie lub dzieło. Agencja, zatrudniająca pracowników tymczasowych, deleguje ich do wykonywania zadań u pracodawcy-użytkownika. Między agencją a pracodawcą-użytkownikiem zawierana jest oddzielna umowa współpracy.

Oznacza to, że zatrudnienie zawierane jest między trzema podmiotami. Między pracownikiem i pracodawcą jest jeszcze agencja pracy.

Chociaż cała procedura wydaje się być skomplikowana, wszystkie strony czerpią tutaj korzyści. Dla pracodawcy-użytkownika zaletą współpracy z agencją jest brak konieczność prowadzenia dokumentacji kadrowej i opłacania składek ubezpieczeniowych. Pracownik tymczasowy ma z kolei zagwarantowane zatrudnienie bez konieczności wkładania wysiłku w poszukiwanie zleceń.

Dokładne warunki funkcjonowania agencji pracy tymczasowej reguluje Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Rozporządzenie obejmuje m.in. ustalenia odnośnie charakteru zadań, jakich może podejmować się pracownik tymczasowy oraz sytuacji, w których z takiego rozwiązania w ogóle można korzystać.

Bardzo ważnym z punktu widzenia pracownika jest zapis mówiący o tym, że praca tymczasowa u danego pracodawcy-użytkownika nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy w okresie wynoszącym 36 miesięcy. Oznacza to, że jeżeli pracodawca ceni sobie sposób wykonywania zadań przez daną osobę, aby zatrzymać ją w firmie, będzie musiał podpisać bezpośrednią umowę.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz